Porast prekograničnog prometa neopasnog otpada

Analiza Agencije za statistiku BiH o ukupnom prekograničnom prometu neopasnog otpada u periodu 2014-2020 godine ukazuje na porast prometa šest grupa otpada: metalni, tekstilni, gumeni, plastični, stakleni i otpad od sagorijevanja. Umjeren pad zabilježen je samo za neke vrste otpada.

Ukupna količina izvezenog neopasnog otpada u 2020. godini iznosila je 3,6 posto manje u odnosu na prethodnu godinu, odnodno ukupna količina iznosi 812.232 tone.

Podaci o izvezenim količinama neopasnog otpada u 2020. godini, iz Analize Agencije za statistiku BiH, pokazuju trend pada, što je uzrokovano smanjenim izvozom nekih grupa otpada.

Posmatrajući pojedinačno grupe otpada, u 2020. godini povećan je izvoz staklenog otpada i metalnog otpada. Izvoz tekstilnog otpada, otpadnog papira i kartona, plastičnog otpada, neopasne šljake i gumenog otpada je zadržao trend postepenog pada.

Ukupna količina uvezenog neopasnog otpada u 2020.godini godini iznosila 29.029 tona, što je za 10,7 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Analiza podataka o uvozu neopasnog otpada za period 2014-2020 godine ukazuje na trend pada uvezenih količina otpada od papira i kartona, neopasne šljake, i metalnog otpada, dok je uvoz plastičnog otpada, tekstilnog otpada i gumenog zadržao trend rasta tokom posmatranog perioda

Analiza podataka o izvozu metalnog otpada u periodu 2014 – 2020 ukazuje na rast izvezenih količina otpada. U 2020. godini uočen je rast izvoza, količina izvezenog otpada je za 13 posto veća u odnosu na 2019. godinu. Tokom prošle godine od ukupno izvezene količine, 45 posto metalnog otpada izvezeno je u Tursku.

Analiza podataka o izvozu staklenog otpada u periodu 2014-2020 ukazuje na promjenjiv trend izvezenih količina. Tako je u prošloj godini uočen rast izvoza, količina izvezenog staklenog otpada za 2,1 posto veća u odnosu na 2019. Najveće količine staklenog otpada izvezene su u Hrvatsku.

U 2020. godini tekstilni otpad iz BiH se izvozio širom svijeta. Izvezeni otpad obuhvata materijale kao npr. strugotina i ostali otpad kože, otpaci od svile, otpaci od vune, pamučni otpad, lan i otpad, rabljena odjeća. Najveće količine tekstilnog otpada izvezene su u Italiju.

Analiza podataka o izvozu otpadnog papira i kartona u periodu 2014-2020 ukazuje na promjenjiv trend. U 2020. godini uočen je pad izvoza, količina izvezenog otpada je za 11,5 posto manja u odnosu na 2019 godinu. Tokom 2020. godine od ukupno izvezene količine otpadnog papira i kartona, 63,7 posto otpadnog papira i kartona izvezene su u Srbiju.

Analiza podataka o izvozu plastičnog otpada u periodu 2017-2020 generalno ukazuje na promjeniv trend rasta i pada rast izvezenih količina. U prošloj godini uočen je pad izvoza, količina izvezenog otpada je za 8,5 posto manja u odnosu na 2019.godinu. Od ukupno izvezene količine plastičnog otpada 39,4 posto plastičnog otpada u prošloj godini izvezeno je u Hrvatsku.

Analiza podataka o izvozu neopasne šljake i pepela iz toplinskih procesa u periodu 2014-2020 ukazuje na rast izvezenih količina. 2020 godina bilježi pad od 7,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Tokom 2020. godine od ukupno izvezene količine neopasne šljake i pepela, 57,5 posto neopasne šljake i pepela izvezeno je u Hrvatsku.

U 2020. godini uočen je pad izvoza gumenog otpada, količina izvezenog otpada je za 35,6 posto manja u odnosu na 2019 godinu. U 2020. godini od ukupno izvezene količine gumenog otpada, 37,8 posto gumenog otpada izvezeno je u Slovačku.

Analiza podataka o uvozu metalnog otpada u periodu 2014- 2020 ukazuje na promjenjiv trend rasta i pada uvezenih količina. Tokom 2020. godine od ukupno uvezene količine metalnog otpada, 40,4 posto metalnog otpada uvezeno je iz Italije.

Analiza podataka o uvozu tekstilnog otpada u periodu 2014-2020 ukazuje na promjenjiv trend rasta i pada uvezenih količina ovog otpada. Prošle godine uočen je pad uvoza, količina uvezenog tekstilnog otpada za 0,6 posto manja bila je u odnosu na 2019.godinu. Tokom 2020. godine od ukupno uvezene količine tekstilnog otpada, 50,8 posto uvezeno je Njemačke.

Analiza podataka o uvozu otpadnog papira i kartona u periodu 2014-2020 ukazuje također na promjenjiv trend rasta i pada uvezenih količina tokom posmatranog perioda. U 2020. godini količina uvezenog otpadnog papira i kartona je za 55,8 posto veća u odnosu na 2019 godinu. Tokom prošle godine od ukupno uvezene količine otpadnog papira i kartona, 53,9 posto uvezeno je s Kosova.

U 2020. godini količina uvezenog plastičnog otpada je za 75,2 posto veća u odnosu na 2019., a od ukupno uvezene količine 79,5 posto uvezeno je iz Slovenije.

Analiza podataka o uvozu neopasne šljake i pepela iz toplinskih procesa u periodu 2014-2020 ukazuje na pad uvezenih količina. Tokom prošle godine od ukupno uvezene količine neopasne šljake i pepela, 63,2 posto uvezeno je iz Mađarske.

U 2020. godini uočen je rast uvoza, količina gumenog otpada, a od ukupno uvezene količine  98,4 posto uvezeno je iz Srbije.

Odsjek za statistiku životne sredine Agencije za statistiku BiH, zbog nedostatka podataka u BiH o uvozu/izvozu neopasnog otpada preduzeo je aktivnosti na obradi dostupnih podataka statistike vanjske trgovine, u skladu sa Protokolom o saradnji potpisanim između ove dvije instutucije.