Podrška jačanju kapaciteta gračaničke Opće bolnice

Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić sastao se danas sa menadžmentom  Opće bolnice Dr. Mustafa Beganović Gračanica. Ovom prilikom razgovarano je o prevazilaženju problema s kojima se ova zdravstvena ustanova susreće.

Predstavivši  rad Opće bolnice Dr. Mustafa Beganović direktor te zdravstvene ustanove, Jusuf Hodžić iznio je glavne probleme s kojima se ta ustanova suočava. Naime, na sastanku je rečeno da je gračaničku bolnicu potrebno kadrovski ojačati, angažiranjem dodatnih medicinskih radnika s akcentom na ljekare specijaliste. Također, istaknuto je da treba iznaći načina da se Općoj bolnici Dr. Mustafa Beganović Gračanica  obezbijedi rad 24 sata. Na sastanku je konstatovano da ovoj zdravstvenoj ustanovi treba  obezbijediti dodatnu opremu za rad.

Premijer Hodžić i resorni ministar zatražili su da se uradi analiza stanja u gračaničkoj bolnici, te da se na osnovu toga odrede dalji koraci, kako bi se unaprijedio rad te zdravstvene ustanove.

Sastanku su pored premijera Hodžića prisustvovali ministar zdravstva TK Božo Jurić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Vahidin Smajlović, ministar finansija TK Vedran Lakić, ministar obrazovanja i nauke TK Elvis Baraković, savjetnici premijera Miralem Nuhanović i Amir Mujić, pomoćnik direktora Zavoda zdravstvenoj osiguranja TK Emir Nuhanović i pomoćnik direktora  Opće bolnice Dr. Mustafa Beganović, Armin Begović.