Počeli radovi na sanaciji dijela ulice Kozlovačke čete u MZ Centar

Prije sedam dana otpočeli su radovi na sanaciji dijela ulice Kozlovačke čete u MZ Centar, u dužini oko 850 metara. Ugovorena vrijednost radova je oko 500.000 KM, a planirani rok završetka radova je 60 dana.

U okviru planiranih aktivnosti, osim sanacije oštećenog asfalt betonskog kolovoznog zastora predviđena je i zamjena oštećenih dijelova donjeg stroja puta, posteljice i dr. kao i sanacija pojedinih elemenata odvodnje. U toku pripremnih aktivnosti vezano za predmetne radove, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajenica je kontaktirala upravitelje podzemne infrastrukture u cilju koordinacije radova, odnosno usklađivanja aktivnosti u zoni obuhvata radova.
S tim u vezi, sa predstavnicima nadležne Elektrodistribucije Tuzla koordiniraju se aktivnosti na sanaciji puta sa aktivnostima koje vodi Elektrodistribucija Tuzla na polaganju elektro instalacija u trupu puta u cilju strateškog povezivanja trafo stanica Kojšino i Kozlovac, kako ne bi došlo do naknadnog prekopavanja kolovoznih površina.
(Grad Tuzla)