Počele aktivnosti oko izgradnje mosta na rijeci Spreči u MZ Suha

U Gradu Živinice su počele aktivnosti oko izgradnje mosta na rijeci Spreči, lokalni put Ljubače – Suha. Navedeni most je već dugo vremena u jako lošem stanju što stvara velike smetnje u saobraćajnoj komunikaciji stanovništvu sa ovog dijela Grada Živinice.

Naime, Grad Živnince je u protekloj godini uradio projektnu dokumentaciju za izgradnju navedenog mosta, a sredstva za izgradnju u vrijednosti od 670.671,41 obezbjeđena su od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon što je izrađena projektna dokumentacija i obezbjeđena sredstva, ovih dana pokrenuta je i procedura za raspisivanje tendera za izgradnju navedenog mosta u MZ Suha.

Izgradnjom ovog mosta riješit će se dugogodišnji problem sa kojim se susreću stanovnici, ovog dijela Grada živince.

“Dugo smo čekali da riješimo problem mosta u Suhoj i veliko mi je zadovoljstvo da smo došli do faze kada pokrećemo proceduru za izgradnju ovog mosta. Mi smo jo početkom prošle godine uradili projektnu dokumnetaciju za ovaj most, koju je Grad Živinice finansirao, a nakon toga smo tražili mogućnost finansiranja izgradnje mosta, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost oko 670 hiljada konvertibilnih maraka. Nakon bezuspješnih traženja od nekoliko institucija u Tuzlanskom kantonu, potrebna sredstva smo uspjeli naći od Vlade FBiH, te smo pokrenuli proceduru postupka javne nabavke za izbor izvođača radova, koja bi trebala trajati oko 40 dana, i nakon toga odmah krećemo sa radovima u kojima ćemo u potpunosti uraditi novi most sa dvije trake.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković