Počela “Sedmica sudske nagodbe” u Tuzli: Poziv građanima da brzo i efikasno riješe sudske sporove

U Općinskom sudu u Tuzli će se, u periodu od 22. novembra do 03. decembra 2021. godine, provoditi aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“. Ova aktivnost se, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, realizuje u svim prvostepenim i drugostepenim  sudovima..”

Da bi što više predmeta bilo riješeno mirnim putem u skraćenom postupku, najavljena je i Sedmica sudske nagodbe. U periodu od 22. novembra do 3. decembra ove godine stranke će moći svoje sporove riješiti na ekonomičniji i brži način. Sedmice sudske nagodbe organizuju se još od 2016. godine i to dva puta godišnje.

“U proteklih pet godina građani su prepoznali višestruku prednost ovog instituta i Općinski sud u Tuzli je ostvario najbolje rezultate u BiH. Za period od 2016. do 2020. godine, sudskom nagodbom u Tuzli je riješeno 3.841 predmet” – kazala je Rukija Jusupović, predsjednica Građanskog odjeljenja Općinskog suda Tuzla.

Ovakvi rezultati, prije svega postignuti su dobrom pripremom za suđenje. Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Prednosti sudske nagodbe za stranke su višestruke, a posebno je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse.

“Jeftiniji, efikasniji način rješavanja predmeta i za Sud i za stranke. Izbjegavaju se žalbeni postupci, smanjuju se troškovi vođenja postupka plaćanja sudskih taksa i stranke odmah dobijaju izvršnu ispravu. Predmeti koji su pogodni za rješavanje spora mirnim putem su prije svega predmeti iz ugovornih odnosa, komunalni predmeti, predmeti po zahtjevima za naknade šteta i svi drugi predmeti u kojima su stranke zaista prepoznale mogućnost rješavanja svog međusobnog odnosa na ovaj način“ – istakla je Jusupović.

Promocijom mirnog načina rješavanja sporova želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka, te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet stavlja brzo i efikasno rješavanje, sa akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Općinski sud u Tuzli poziva sve zainteresovane građane, čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. To mogu učiniti tako što će pisanim podneskom iniciraju pristup sudu, telefonskim putem mogu pozvati sudiju da dogovore dolazak da riješe spor mirnim putem” – naglašava Jusupović.

Stranke svoj spor mogu sporazumno riješiti zaključenjem sudske nagodbe ne samo tokom „Sedmica sudske nagodbe“, nego i bilo kog drugog dana kad imaju zakazano ročište.