Počela isplata civilnih invalidnina

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2021. godine su upućeni prema bankama.

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.274.474,71 KM.