Odbijen zahtjev Envera Bijedića za imunitet od krivičnog gonjenja u predmetu „Rudnik soli Tuzla“

Vijeće sudija Općinskog suda u Tuzli danas je odlučivalo o zahtjevu Envera Bijedića za imunitet od krivičnog gonjenja u krivičnom postupku zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo – Udruživanje radi činjenja krivičnih djela – iz člana 340. stav 1. KZ FBIH u sticaju sa krivičnim djelom – Primanje dara ili drugih oblika koristi radi trgovine uticajem – iz člana 382. stav 2. u vezi stava 1. i u vezi sa članom 54. KZ FBIH.

Vijeće sudija je ocijenilo da u konkretnoj krivičnoj pravnoj stvari osumnjičenom Enveru Bijediću ne pripada pravo imuniteta. U obrazloženju rješenja suda navedeno je da Zakon o imunitetu Bosne i Hercegovine ne poznaje djelimično pozivanje prava na imunitet, niti je to pravo podijeljeno na faze krivičnog postupka, već samo isključivo da se osoba može pozvati na pravo na imunitet da je postupak koji predstavlja osnov za pokretanje tog krivičnog postupka izvršen u okviru njegovih dužnosti.