Plava Poliklinika pruža nove i najpovoljnije cijene laboratorijskih analiza na svim lokacijama


PZU Plava Poliklinika koja je nedavno otvaranjem multidisciplinarne specijalne bolnice u centru Tuzle, te Plave Lab i poliklinike na Satini, pacijentima je omogućila najpovoljnije cijene laboratorijskih analiza na svim lokacijama.


“Zbog činjenice da laboratorijske analize imaju ključnu ulogu u postavljanju tačne dijagnoze i da je više od tri četvrtine svih dijagnoza zasnovano na laboratorijskim nalazima, odlučili smo da našim pacijentima omogućimo dosadašnji kvalitet laboratorijskih analiza po najpristupačnijim cijenama – na tri lokacije,” istakao je član Uprave dr. Ahmed Hujudurović.

Kako kaže dr. Hajdurović ovo je način da se oduže pacijentima koji im ukazuju povjerenje preko 20 godina ali i da ih potaknu na češće preventivne pretrage jer je samo prevencijom moguće spriječiti vodeće bolesti danjašnjice.

Pacijentima je u laboratoriju Plave Poliklinike dostupno preko 2.500 laboratorijskih pretraga sa najvišim stepenom pouzdanosti.

”Zahvaljujući stručnom osoblju, kvalitetnoj opremi i korištenju reagenasa svjetski priznatih proizvođača vrhunskog kvaliteta, uz poštovanje principa dobre laboratorijske prakse, pacijenti se mogu osloniti na rezultate naših laboratorijskih analiza, koji će ostati pouzdani, tačni i brzi. Našim pacijentima je omogućeno da na istom mjestu dobiju i očitavanje nalaza od strane stručnog lica, a omogućeno je i slanje nalaza preko e-maila”, poručio je dr. Hujdurović.  

Duška REBIĆ