Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 11.10.2022. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama Drage PaviĆA I Križani u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Dana 12.10.2022. godine (srijeda) na području:

1. Grada Srebrenika:

– u naselju Sladna Salihbašići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u dijelu naselja Sladna kod doma uvremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u naselju Sladna Izbjegličko naselje u vremenu od 12:00 do 13:30 sati,

– u naselju Omerbašići u vremenu od 13:30 do 15:00 sati.