Pisanje rukom ili kucanje na tastaturi – šta je bolje za pamćenje

Istraživači sa Univerziteta Prinston i Kalifornijskog univerziteta u Los Anđelesu sproveli su niz studija kako bi dokazali razlike između studenata koji su kucali svoje biljške i onih koji su ih pisali rukom

Mnogi su pisanje zamijenili kucanjem u vremenu modernih tehnologija. Stručnjaci su nakon sprovedenog istraživanja došli do zanimljivih zaključaka i otkrića koji su od dva načina bilježenja informacija bolji za mozak.

Studenti koji su svoje bilješke pisali rukom, bolje su razumjeli smisao lekcije od onih koji su svoje bilješke kucali na računaru.

U istraživanjima su učestvovali studenti koji su predavanja kucali na računaru i pisali rukom na papiru. Poslije perioda od 30 minuta morali su da odgovore na pitanja sa predavanja i onda da sve to ponove nedjelju dana kasnije.

Autori studije su se fokusirali na to koliko računar ometa koncentraciju u radu. Pisanje rukom pokazalo se korisnije. Oni koji kucaju imaju veći kapacitet za uzimanje biljški i mogu da zabilježe više riječi u odnosu na pisanje rukom, pa su ponekad mogli i da prekucaju cijelo predavanje, od riječi do riječi.

Studenti koji su pisali rukom morali su brzo da obrade lekciju, koju su prepisali, što im je dalo prednost u dugoročnom pamćenju novih pojmova.

U testu koji su učesnici istraživanja rješavali nedjelju dana kasnije, rezultati su bili slični kao i nakon prvog testa.

Oni koji su pisali rukom i dalje su razumjeli smisao lekcije, a pokazalo se i da su otvoreni prema razumijevanju novih ideja, što je pokazalo da pisanje rukom zaista može da poboljša funkcije mozga.

(rts.rs)