Paramesh Bhattacharyya, novi generalni direktor GIKIL-a: Naš cilj je čist i siguran okoliš

Nakon pribavljanja svih potrebnih radnih dozvola, novoimenovani generalni direktor Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac (GIKIL), Paramesh Bhattacharyya, službeno je preuzeo ovu funkciju.

Nova uprava GIKIL-a, s Bhattacharyyom na čelu, dobila je snažne upute i podršku od strane Nadzornog odbora Društva za prevazilaženje problema sa kojima se kompanija suočava, u najkraćem mogućem roku, kako bi GIKIL poslužio kao model ne samo za poslovnu odličnost, nego i kao lider u provedbi cjelokupne zaštite okoliša i odnosa s radnicima.

„Naš najbolji odgovor bit će mjera našeg rada. Spremni smo odgovoriti na izazove, uradili smo mnogo u pogledu zaštite na radu, zaštite voda i okoliša, te smo u kratkom vremenu riješili najkritičnija pitanja. Dokaz tome je činjenica da smo nakon napornog rada i doprinosa svih naših zaposlenika uspjeli dobiti potrebnu vodnu dozvolu i zbog tog truda pozdravljam svakog od njih pojedinačno. Brojni projekti su još uvijek u fazi realizacije, ali ono što je najvažnije je da oni ispunjavaju naš postavljeni cilj. Okolišna dozvola je naš prvi prioritet, kao i zajednički napori na održivom poboljšanju okoliša i sigurnosti“, prve su riječi novog generalnog direktora GIKIL-a.

Paramesh Bhattacharyya je mašinski inženjer sa više od 30 godina iskustva u energetskim, koksnim i ferohromnim postrojenjima širom svijeta, uključujući i bogato iskustvo u implementacijii projekata zaštite okoliša. Govoreći o svojoj novoj ulozi u kompaniji, Bhattacharyya je naglasio još dva ključna cilja. Prvi je potpuno izvršenje federalnih inspekcijskih naloga i usklađenost sa zakonskim normama, a drugi je održavanje odnosa sa lokalnom zajednicom. Uslovi za ostvarivanje ovih ciljeva su stabilna i profitabilna kompanija koja samo na taj način može osigurati budućnost svojih zaposlenih i društvene zajednice.

„Veoma je važno da imamo dobre odnose sa lokalnom zajednicom, sa dobrim ljudima u Lukavcu i šire. Ono što mogu da obećam je maksimalno angažovanje u rješavanju pitanja okoliša i postizanje prihvatljivog poboljšanog standarda. Mislimo također i na uslove rada i jačanje interne discipline, što je bilo posebno u fokusu tokom proteklog mjeseca. Posađene su nove sadnice, kao simbol naše orjentacije, a u narednom periodu želimo učiniti više i u tom pogledu. Pred nama je mnogo izazova, ali ja sam spreman za njih zajedno sa svojim timom predanih profesionalaca. Najbolje rješenje za svaki mogući problem je rad“, istakao je Bhattacharyya dodajući da svi mi zajedno gledamo u istom pravcu, a to znači i prema sigurnom radnom mjestu i prema prihvatljivom okolišu.

Funkciju novog generalnog direktor GIKIL-a Paramesh Bhattacharyyaće obavljatitokom naredne četiri godine.

(RTv7)