Ovo su mjere koje su u TK na snazi narednih 14 dana

Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj vanrednoj sjednici usvojila je Naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK koja se primjenjuje od 20.11.2021. godine do 03.12.2021. godine.

Izmjene se tiču načina organiziranja nastave pa ukoliko dođe do pogoršane epidemiološke situacije situacije u nekoj od škola, odnosno na nekom od fakulteta visokoškolske ustanove, nadležno Ministarstvo obrazovanja i nauke u saradnji sa direktorom škole, odnosno sa rektorom ili direktorom visokoškolske ustanove, na osnovu zajedničke procjene, može donijeti odluku o vraćanju na online model nastave u nekom odjeljenju, razredu, kompletnoj školi, odnosno na nekoj studijskoj godiji, odsjeku ili fakultetu visokoškolske ustanove.

Također je od JZU UKC Tuzla zatražen nastavak pružanja specijalističko-konsultativnih usluga u obimu koji dozvoljava trenutna higijensko-epidemiološka situacija.

Preostale važeće mjere su nepromijenjene te je dopušteno okupljanje ljudi na određenom prostoru pod uslovom da nema više od 30 ljudi u zatvorenom i ne više od 60 ljudi na otvorenom prostoru. Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućava obavezni fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba.

Dopušteno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod uslovom da nema više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru uz uslov da prisutni imaju negativan antigenski ili PCR test koji nije stariji od 48 sati (izdat od registrovane ustanove ili laboratorije) ili potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenom cijepljenju. Iz ovoga se izuzimaju osnovne i srednje škole, te visokoškolske ustanove gdje dozvoljeni broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u određenom prostoru ostaje 50 u zatvorenom i 100 na otvorenom.

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva F BiH dozvoljava se organiziranje i većih okupljanja, do maksimalno 150 osoba u zatvorenom i 300 osoba na otvorenom, pod uslovom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera. Uslov je da svi sudionici skupa imaju negativan antigenski ili PCR test (ne stariji od 48 sati, izdat od registrovane ustanove ili laboratorije), ili potvrdu o prebolovanom COVID-19 (ne stariju od 6 mjeseci) ili potvrdu o završenom cijepljenju.

Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa je odgovoran organizator skupa. Organizator skupa dužan je prethodno pribaviti saglasnost od Kriznog štaba ministarstva zdravstva.

Ograničeno je radno vrijeme do 23.00 h za ugostiteljske objekte za pripremanje i prodaju hrane i pića: restorane, pizerije, slastičarne, ćevabdžinice, nargila barove, caffe i bistro barove, klubove, diskoteke, kazina, sportske kladionice, kafiće i restorane u sklopu benzinskih pumpi i sl. Nakon 19.00 sati svi navedeni objekti dužni su obezbijediti da svi gosti u objektu moraju posjedovati jedno od sljedećeg: negativan antigenski ili PCR test (ne stariji od 48 sati, izdat od registrovane ustanove ili laboratorije) ili potvrdu o prebolovanom Covid-19 (ne stariju od 6 mjeseci) ili potvrdu o završenom cijepljenju. u periodu do 19 sati objekti su dužni da se pridržavaju ranijih odredbi koje propisuju da je dopušteno okupljanje ne više od 30 ljudi u zatvorenom prosloru i ne više od 60 ljudi na otvorenom prostoru, pri čemu se sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju odvijati u prostoru koji omogućava obavezni fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba.

Neophodno je da navedeni uslovi ulaska i boravka u objektima, budu istaknuti na vidno mjesto na ulazu u objekat.

U skladu sa već postojećim naredbama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH ugostiteljski objekti su dužni obezbijediti prisustvo COVID redara, čija dužnost je provođenje svih važećih naredbi i preporuka iz dokumenta ,,Preporuke za rad ugostiteljskih objekata u kontekstu COVID-19″, koje su sastavni dio svih federalnih naredbi.

Zabranjuje se izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima.

Za nadzor prethodnih mjera zadužena je Uprava policije Tuzlanskog kantona.

Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno 2 metra. Također se nalaže obavezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ukoliko se ne može ostvariti distanca od 2 metra.

U veletrgovinama i supermarketima se ograničava broj kupaca prema površini od 10m2 prodajnog objekta po potrošaču, uz pravilo da, bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dozvoljen boravak više od 400 potrošača.

Od svih poslovnih subjekata i drugih pravnih subjekata, koji tokom realizacije svojih aktivnosti podrazumijevaju istovremeni boravak većeg broja osoba u zatvorenom prostoru (tržni centri, trgovine, kina, prostorije javnih institucija, restorani, drugi ugostiteljski objekti, itd.) traži se prisustvo Covid redara na ulazu u objekte, koji bi vršili kontrolu provođenja važećih naredbi i preporuka.

Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije Tuzlanskog kantona traži se da, u skladu sa svojim nadležnostima, vrše pojačan nadzor u smislu kontrole poštovanja važećih epidemioloških mjera i donesenih naredbi.

Od svih gradskih i opštinskih kriznih štabova je zatraženo da pojačaju aktivnosti na provođenju važećih epidemioloških mjera, preporuka i naredbi u okviru lokalnih zajednica, te da o tome podnesu izvještaj Kriznom štabu Ministarstva zdravstva.

Krizni štab Ministarstva zdravstva smatra da se nastava na Univerzitetu u Tuzli i drugim visokoškolskim ustanovama, na fakultetima ili odsjecima gdje nije moguće striktno poštivanje važećih naredbi i preporuka nadležnih organa i institucija, može odvijati i na druge načine realizacije nastave osim klasičnog, a sve sa isključivim ciljem poštivanja važećih mjera i sprečavanja daljeg širenja oboljenja.

Takođe je zabranjena organizacija svih vrsta izleta i ekskurzija u školama i fakultetima.

Zabranjeno je prisustvo roditelja/staratelja unutar svih predškolskih ustanova na području kantona. Obavezna je trijaža djece pri ulazu, u smislu postojanja simptoma oboljenja.

Naredbom se od građana Tuzlanskog kantona traži da, imajući u vidu da ogroman procenat hospitaliziranih pacijenata čine nevakcinisane osobe, u što većem broju pristupe vakcinaciji protiv Covid-19 infekcije.

Izvođenje hladnog operativnog programa u općoj anesteziji u svim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama bolničkog nivoa na području Tuzlanskog kantona se reducira na 50%.

Od službi svih domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona zatraženo je da racionaliziraju upućivanje pacijenata na konsultativno- specijalističke preglede u JZU UKC Tuzla.

Vlada TK također je donijela Zaključak kojim prihvata tekst Zahtjeva koji je 18.11.2021.godine premijer Tuzlanskog kantona uputio predsjednici Kantonalnog suda u Tuzli, a u vezi sa predmetom u upravnom sporu po tužbi podnesenoj Kantonalnom sudu protiv Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva od 04.11.2021.godine i Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona o njenom usvajanju od 05.11.2021.godine.