Ostaje obaveza uplate premije zdravstvenog osiguranja, rok ističe 31. marta

Nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona nedavno usvojila inicijativu  da građana u budućem periodu budu oslobođeni od plaćanja premije zdravstvenog osiguranja, tzv. “markica”, ta obaveza je  i dalje na snazi.

Prošlogodišnje „markice“ važe do 31. marta 2023. godine, a nova odluka kojom se ukida plaćanje ove naknade tek treba da se pripremi i usvoji u zakonskim okvirima, vjerovarno od početka naredne godine.

Rok za uplatu ovogodišnjih “markica” je kraja marta, a novina je što građani od ove godine ne moraju ići u Zavod zdravstvenog osiguranja kako bi preuzeli svoju markicu. S obzirom da su u TK uvedene elektronske zdravstvene legitimacije, od sada će sve ići preko integrisanog informacijskog sistema.

Nakon uplate za premiju osiguranja u bilo kojoj banci ili pošti, u roku od 48 sati podatak o premiji osiguranja će biti integrisan u sistem. Na isti način funkcioniše i ovjera knjižica. Ovjera se sada obnavlja automatski u zavisnosti od statusa osiguranika zdravstvenog osiguranja.

Visina premije osiguranja iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.
Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 611, poziv na broj: 0000000741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2023. godinu, na šalterima poslovnih banaka, e-bankarstva ili drugi ugovorni način.