Održana javna rasprava o Nacrtu Odluke o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

U Multimedijalnoj sali Grada Gračanica, održana je javna rasprava o Nacrtu Odluke o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na području grada Gračanica. Raspravi su prisustvovali predstavnici kućnih savjeta, stanari, građani te upravitelji koji su svojim aktivnim učešćem dali doprinos u kvalitetnijem rješavanju ove problematike.

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove upoznala je prisutne sa odredbama ove Odluke, kao i sa odredbama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u Tuzlanskom kantonu.

Na raspravi se razgovaralo kako poboljšati uslove, na koji način spriječiti dodatno opterećenje stanara te kako se upravitelji mogu zaštititi kako bi se redovno izmirivale obaveze stanara. Izneseni prijedlozi i sugestije će biti razmatrani i na Gradskom vijeću.