Organizacija demobilisanih boraca Grada Tuzla istupila iz članstva Saveza demobilisanih boraca TK

Organizacija demobilisanih boraca Grada Tuzla istupila iz članstva Saveza demobilisanih boraca TK.

Saopštenje Organizacije demovolisanih boraca Grada Tuzla prenosimo u cjelosti:

Poznato vam je da se već duži vremenski period u radu Saveza dešavaju stvari koje u najmanju ruku ruše ugled i dignitet Saveza i svih časnih demobilisanih boraca Armije RBiH.

Činjenice su neumoljive te jasno i nedvosmisleno govore o neviđenoj i brutalnoj pljački Saveza od strane bivšeg predsjednika koji je izvršio klasičnu zloupotrebu položaja i ovlaštenja,te sebi i pojedincima oko sebe omogućio klasičnu zloupotrebu položaja i ovlaštenja na taj način pribavivši sebi i podobnim pojedincima oko sebe omogućio pribavljanje protivpravne imovinske koristi u iznosu od nekoliko desetina hiljada maraka budžetskih sredstava koja su trošena na netransparentan i nezakonit način. O tačnom iznosu,načinima na koja su se trošila sredstva ovaj put nećemo govoriti jer je Skupštini Saveza kao najvećem organu upravljanja taj iznos svakako poznat od ranije iz razloga što je ista zajedno sa organima Skupštine bez obzira na naše protivljenje,uporno upozoravanje,slanje zvaničnih dopisa od strane Organizacije demobilisanih boraca Grada Tuzle o kriminalu koji se dešava u Savezu i konstatno zanemarivanje finansijskih izještaja koji su ukazivali o malverzacijama odbijala da saluša argumentovane činjenice koje su iznosili delegati Skupštine iz reda Organizacije demobilisanih boraca Grada Tuzle,i iste bez obzira na naše protivljenje usvajala iako su pojedinci koji su se zalagali za usvajanje takvih izještaja znali da time čine kriminalno djelo,te na određen način postali saučesnici u kriminalu i korupciji.

Obzirom da su nadležni državni organi preduzeli određene istražne radnje po ovom pitanju mi se kao Organizacija demobilisanih boraca Grada Tuzle u nastavku ovog Obavještenja nećemo baviti ovim pitanjem,osim glasno i jasno iznešenog stava da se priključujemo krivičnom gonjenju osoba koje se sumnjiče za navedene zloupotrebe,te dajemo nedvosmislenu podršku nadležnim istražnim organima,te da vjerujemo da će isti ispitati kompletan slučaj te izvršioce i saučesnike ovog krivičnog djela procesuirati.

Delegati u Skupštini Saveza ispred Organizacije demobilisanih boraca Grada Tuzle nisu i ne žele pristati na očitu privatizaciju Saveza,monopolističko ponašanje kao da je Savez društvo jednog lica,te bavljenje Saveza samim sobom,umjesto da se okrenemo rješavanju socijalno statusnih pitanja demobilisanih boraca u rješavanju njihovih osnovnih prava kao što su pravo na dostojan život,pravo na rad i jedno od krucijalnih pitanja i svakako prava,a to je donošenje Zakona o pravima demobilisanih boraca,jer poznato vam je da su demobilisani borci jedina braniteljska kategorija koja nema Zakon koji uređuje prava ove boračke kategorije.

Organizacija demobilisanih boraca Grada Tuzle koja u svom sazivu broji preko 6.000 članova i koja prevashodno zastupa interese demobilisanih boraca sa područja Tuzle,kao uostalom i svih njenih građana energično osuđujemo miješanje politike u rad Saveza,te očito politikanstvo od strane određenih opštinskih organizacija demobilisanih boraca sa područja TK.

Zbog svega naprijed navedenog kao i činjenice da kao Organizacija demobilisanih boraca Grada Tuzle,iako smo na to stalno upozoravali i tražili modalitete nismo u predhodnom periodu uspjeli artikulirati opravdane zahtjeve demobilisanih boraca u smislu donošenja Zakona o pravima demobilisanih boraca,vraćanju dostojanstva i digniteta Savezu demobilisanih boraca TK-a,njegovom poštenom i transparetnom radu u zastupanju interesa demobilisanih boraca,njegovoj privatizaciji i stvaranju monopola od strane određenih umreženih pojedinaca i interesnih grupa,zbog čega vas ovim putem obavještavamo da smo na sjednici Predsjedništva Organizacije demobilisanih boraca Grada Tuzle donijeli Odluku da istupamo iz članstva Saveza demobilisanih boraca TK-a,te da ne želimo biti ničije marionete,niti bilo čija usko politički povezana interesna grupa,izuzev ona interesna grupa koja se zalaže za sve časne sinove pripadnike Armije RBiH koji su u najtežim trenucima po državu i narod bili na braniku njene opstojnosti i nezavisnosti,a sada su ne svojom zaslugom nego upravo zaslugama o kojima govorimo koje su provođenje i dalje se provode od strane neodgovornih pojedinaca i grupa na marginama društva iste te države za koju smo se borili i za koju u najgorim noćnim morama nismo mogli ni slutiti da će nas kvazi politika,politikanstvo najcrnjih razmjera dovesti u ovakvu situaciju.

(Nezavisni.ba)