Općinski sud u Tuzli donio oslobađajuću presudu u predmetu protiv rektorice Univerziteta u Tuzli

Općinski sud u Tuzli okončao je krivični predmet korupcije i danas objavio oslobađajuću prvostepenu presudu u krivičnom postupku protiv Nermine Hadžigrahić. Imenovana je oslobođena optužbe da je kao službena osoba na mjestu rektorice Univerziteta u Tuzli počinila krivično djelo – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Sud je ocijenio da krivično djelo opisano u potvrđenoj, odnosno na glavnom pretresu izmijenjenoj optužnici nije krivično djelo, tj. da nisu ostvarena, opća i posebna zakonska obilježja krivičnog djela. U obrazloženju odluke navedeno je da u konkretnoj krivičnoj stvari činjenični opis krivičnog djela – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, ne sadrži činjenice i okolnosti koje čine zakonska obilježja krivičnog djela, kao i one od kojih zavisi primjena određene odredbe krivičnog zakona, zbog čega je Sud optuženu oslobodio od optužbe.

Radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i na koju stranke imaju pravo žalbe u roku od 15 dana.