Općinski sud Tuzla: Ostvarena kolektivna norma suda je viša od 90 posto

Rezultati rada Općinskog suda u Tuzli za proteklih devet mjeseci su zadovoljavajući, poručuju iz ove institucije. Ostvarena kolektivna norma suda je viša od 90%, što je za 7% više u odnosu na prethodnu godinu. Zabilježeni su i rezultati postignuti na krivičnom odjeljenju, a posebno u rješavanju starih predmeta.

„Plan rješavanja starih predmeta je riješen od 77%, tako da do kraja godine očekujemo preko 83% i mislim da će to biti najbolji rezultat koji je Općinski sud u Tuzli ostvario do sada kako se radi na rješavanju planova predmeta“, istakao je predsjednik Općinskog suda Tuzla Muhamed Tulumović.

Zabilježen je i napredak kada su u pitanju predmeti koji se tiču koruptivnih radnji. Početkom ove godine bilo ih je 38.

„Uspjeli smo sa današnjim danom to svesti na 22 predmeta, a planom smo predvidjeli da svedemo do 30 – znači, već smo ispunili taj plan“, dodaje Tulumović.

Da bi što više predmeta bilo riješeno mirnim putem u skraćenom postupku, najavljena je i Sedmica sudske nagodbe. U periodu od 22. novembra do 3. decembra ove godine stranke će moći svoje sporove riješiti na ekonomičniji i brži način.

„Predmeti koji su pogodni za rješavanje spora mirnim putem su prije svega predmeti iz ugovornih odnosa, komunalni predmeti, predmeti po zahtjevima za naknade šteta i svi drugi predmeti u kojima su stranke zaista prepoznale mogućnost rješavanja svog međusobnog odnosa na ovaj način“, objašnjava Rukija Jusupović, predsjednica Građanskog odjeljenja Općinskog suda Tuzla.

Sedmice sudske nagodbe organizuju se još od 2016. godine, a građani su u proteklih pet godina prepoznali višestruku prednost ovog načina rješavanja sporova. Općinski sud u Tuzli je svake godine ostvarivao najbolje rezultate na nivou države te se nadaju da će i ovoga puta nastaviti tim tempom, piše Federalna.ba.