Općina Živinice traži status grada

Na Kolegiju Općinskog načelnika Živinica koji je održan u ponedjeljak, načelnik Samir Kamenjaković predstavio je inicijativu za proglašenje Općine Živinice gradom.

S obzirom na to da Općina Živinice ispunjava sve geografske i demografske, kao i sve ostale uslove da postane grad, općinski načelnik je istakao da će uputiti Prijedlog prema Općinskom vijeću, te ukoliko Prijedlog bude imao podršku Vijeća, da će zajednički uputiti inicijativu Domu naroda koji će donijeti Odluku o statusu grada.

Prilikom apliciranja na razne projekte, prioriteti i veća sredstva se osiguravaju gradovima, i to predstavlja još jedan od razloga zbog kojeg je Općinski načelnik predložio ovu inicijativu.

”Druga inicijativa koju već duže vremena pripremamo u Općini Živinice je da Općina Živinice dobije status grada, da to bude Grad Živinice, jer i puno manje općine imaju status grada. Ako znamo da su Živinice sedma Općina po broju stanovnika u Federaciji mislim da nema nikakve zapreke da Živinice umjesto Općina budu Grad Živinice. Mi geografski i demografski i po broju stanovnika ispunjavamo sve uslove da budemo grad. Prije svega zato što kod apliciranja kod međunarodnih fondova uvijek se uzmu prioriteti gradova. Gradovi dobiju određena značajna sredstva za bilo koje projekte. Da li oni bili društveni, ekološki, privredni uvijek prednost imaju gradovi. Mislim da je jedna velika nepravda prema Živinicama da Živinice nisu grad i mi smo iz kabineta Općinskog načelnika analizirali i utvrdili zakonske regulative da uradimo. Poslat ćemo inicijativu prema Općinskom vijeću i ja se nadam da će Općinsko vijeće podržati jednu ovakvu inicijativu, uputiti je u Dom naroda a Dom naroda donosi Odluku o statusu grada”, istakao je načelnik Samir Kamenjaković.

(Nezavisni.ba)