Općina Sapna od 2018. prelazi na trezorski način poslovanja

U sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna, nedavno je na inicijativu općinskih službi nadležnih za društvene djelatnosti i finansije, održan sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica općine Sapna o temi trezorskog poslovanja.

Na tom sastanku predstavnici mjesnih zajednica su upoznati sa novim načinom finansijskog poslovanja na koji Općina Sapna prelazi od početka 2018. godine, te su im date detaljne upute o finansijskom poslovanju i načinu izrade finansijskih planova.

Na sastanku je naglašeno da su mjesne zajednice obavezne do 04.08.2017. godine sačiniti finansijske planove za 2018. godinu, kako bi se isti mogli planirati i u Budžetu općine Sapna.

Trezorskim načinom poslovanja sve transakcije mjesnih zajednica će se po njihovom nalogu vršiti direktno iz Budžeta općine čime mjesne zajednice neće više biti u obavezi voditi finansijske knjige i raditi finansijske izvještaje jer će to za njih raditi općinska služba nadležna za finansije.

(Nezavisni.ba)