Općina Doboj Istok će u Vladi TK uvijek imati iskrenog partnera

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić je boravio danas u radnoj posjeti Doboj Istok. Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti na centralnom spomen obilježju, premijer se susreo sa načelnikom Općine Kemalom Bratićem. Susret je bio prilika da se premijer upozna sa najbitnijim razvojnim projektima u Doboj Istoku, vizijom razvoja, ali i problemima sa kojim se ova općina susreće.

U tom smislu premijer Halilagić je kazao da će Tuzlanski kanton, s ciljem istinskog, a ne samo deklarativnog ravnomjernog razvoja svih lokalnih zajednica, podržati razvojne projekte, pri čemu posebno vodeći računa o rubnim općinama.

„Kroz Program kapitalnih ulaganja radit ćemo na sanaciji školskih objekata, također, tu su i sredstva namijenjena za projekte zaštite okolice i energijske efikasnosti u općinama, a vodnim objektima i objektima vodoprivrede posvetit ćemo se kroz Program ulaganja vodnih naknada u oblast vodoprivrede. To su tri značajnija programa u kojima će svoje mjesto sigurno naći i Doboj Istok”, kazao je danas premijer Halilagić.

Posjetu Doboj Istoku premijer je iskoristio i da posjeti privredno društvo DMDE d.o.o. Doboj Istok, jednog od lidera u oblasti transporta u Bosni i Hercegovini. Kako je danas rečeno ova kompanija raspolaže sa oko 100 transportnih jedinica , a osim poslovnih uspjeha odlika ove kompanije su brojni humani i društveno odgovorni projekti i aktivnosti koje Kompanije podržava.

Premijer Halilagić nije krio svoje zadovoljstvo onim što mu je u DMDE-u prezentirano, te je ponudio „ruku podrške” Vlade TK svim, a posebno onim privrednicima koji osim brige za svoje preduzeće ispoljavaju u jasnu brigu za društvenu zajednicu u kojoj egzistiraju.

Nakon radnog sastanka sa načelnikom Bratićem i posjete privrednom subjektu, premijer Halilagić je posjetio Udruženje „HO Međunarodni forum solidarsnosti – EMMAUS” i Prihvatni centar „Duje”.

Tokom posjete premijer Halilagić detaljnije upoznao sa aktivnostima i potrebama Međunarodnog foruma, te se direktoru Foruma Hamzaliji Okanoviću zahvalio na sveukupnom društvenom angažmanu.

„EMAUS i Prihvatni centar „Duje” vrše jednu važnu društvenu funkciju, a to je smještaj mladih, bolesnih, starih i osoba sa posebnim potrebama. Radi se o veoma širokoj društvenoj djelatnosti i želja nam je da se ovom posjetom zahvalimo na njihovom društvenom doprinosu, s jedne strane i na nizu drugih humanitarnih aktivnosti koje su realizirali”, rekao je premijer Halilagić, ističući da briga o djeci bez roditeljskog staranja, briga o starim i bolesnima, ne može biti samo briga Vlade Tuzlanskog kantona i donatora.

„To mora biti sistemski riješeno, odnosno u finansiranje boravka osoba u ovakvim centrima trebaju se snažnije uključiti i lokalne zajednice sa čijeg područja dolaze korisnici usluga ovog centra”, zaključio je premijer Halilagić.

Na kraju sastanka istaknuto je da je povjerenje koje je izgrađeno sa donatorima, domaćim institucijama, ali i građanima omogućilo je da se kroz ovih više od 20 godina rada pruži pomoć za desetine hiljada ljudi kojima je ta pomoć bila potrebna. Sa mrežom ureda u Doboj Istoku, Sarajevu i Srebrenici i sa preko 200 uposlenika MFS EMMAUS danas predstavlja jednu od vodećih organizacija u nevladinom sektoru u našoj zemlji. Kao takvi u Vladi Tuzlanskog kantona uvijek će imati pruženu ruku i partnera koji ih razumije i sa kojim će ravnopravno nositi teret socijalne skrbi, rekao je na kraju posjete premijer Halilagić.