Oko 568 hiljada KM za opremanje struktura civilne zaštite u TK

Kantonalna uprava Civilne zaštite Tuzlanskog kantona danas je potpisala ugovore sa 13 lokalnih zajednica o dodjeli sredstava namijenjenih za opremanje struktura civilne zaštite. Ugovori su potpisani po osnovu javnog poziva, koji je bio raspisan početkom oktobra ove godine, a na koji su aplicirali općine i gradovi Tuzlanskog kantona. Sredstvima u iznosu od oko 568 hiljada KM, podržano je 13 projekata, koji će doprinijeti boljoj opremljenosti Službi za zaštitu i spašavanje.

“Sredstva su isključivo namjenska i koriste se za opremanje struktura civilne zaštite na području našeg kantona i mogu se iskoristiti samo za sufinansiranje ovih projekata.To su projekti uglavnom za nabavku neke opreme koji će se koristititi u sistemu zaštite i spašavanja” rekao je Mirzad Fazlić, direktor KUCZ TK

Grad Tuzla je kandidirao projekat u vrijednosti od 108 hiljada KM, a oko 60 posto sredstva će se izdvojiti iz gradskog Budžeta. Ovim projektom planirano je opremanje Štaba CZ, nabavka cisterne za prevoz pitke vode, kao i nabavka četiri kontejnera sa namještajem a koji će služiti za smještaj porodica, kojima će to biti neophodno u slučaju prirodnih nesreća.

“ U sklopu projekta smo planirali nabaviti i 30 rezvoara od po hiljadu litara za pitku vodu, kako bi efikasno mogli da snabdijevamo stanovništvo u situacijama koje smo imali ove godine, kada smo imali enormne suše, imali smo određena područja, gdje stanovništvo nije pokriveno vodosnabdijevanjem iz gradskog vodovoda, gdje smo vozili vodu cisternama i cijenimo da ćemo kroz ovaj projekat to mnogo uspješnije brže i kvalitetnije raditi u slučaju da to bude zatrebalo” istakao je  Slavko Stjepić, pomoćnik gradonačelnika za Civilnu zaštitu Tuzla.

Sredstvima na osnovu ovog Javnog poziva bit će sufinansiran i projekat Grada Gračanica u iznosu od 40 hiljada KM. Projektom je planirano opremanje Službi zaštitet i spašavanja, operativnog centra i glavnog Štaba CZ, kao i nabavka rabljenog vozila.

Cisterna koja će služiti za Službe zaštite i spašavanja za obezbjeđivanje pitke vode, tako da ćemo opremiti i određene Službe za zaštitu i spašavanje sa određenim materijalno – tehničkim sredstvima ,kao što su oprema, uniforme i druga materijalno – tehnička sredstva, koja su potrebna za zaštitu i spašavanje”  rekao je Mustafa Bajić, pomoćnik gradonačelnika za Civilnu zaštitu Gračanica 

Sredstva za ove projekte se dodjeljuju svake godine, a prikupljaju se po osnovu Zakona o zaštiti i spašavanja ljudi od prirodnih i drugih nesreća, kao posebna naknada, koja se izdvaja iz plata građana BiH.