Održani protesti ribolovaca povodom zagađenja Spreče

Članovi ribolovačkih udruženja iz Federacije BiH i Republike Srpske, organizovali su danas mirne proteste u dobojskom naselju Poljice. Proteste su organizovali kako bi skrenuli pažnju javnosti da oni koji su odgovorni za incident u rijeci Spreči moraju snositi posljedice.

Na protestu je rečeno da se u ovaj problem trebaju uključiti i institucije BiH, jer je zagađenje ugrozilo floru, faunu, poljoprivredno zemljište, kao i lokalne bunare sa pitkom vodom.

Sekretar dobojskog ribolovačkog udruženja Zdravko Radić, upozorio je na dugoročne posljedice ispuštanja otrovnih materija u Spreču. Napominje da se nadležne instiucije nisu oglasile u vezi tretiranja uginule ribe i životinja koje su uginule zbog konzumacije te ribe.

Podsjećamo, iz fabrike “Šišedžam soda” u Općini Lukavac, prošlog mjeseca pukao je nasip, pa je istekla veća količina tečnosti sa odlagališta taloga “Bijelo more”. Tom prilikom poplavljeno jepoljoprivredno zemljište, a tečnost se izlila u rijeku Spreču, uslijed čega je došlo do pomora ribe u rijeci Spreči.

(RTVSlon)