Održane sjednice komisija Gradskog vijeća Tuzla

U funkciji priprema za aprilsku sjednicu Gradskog vijeća Tuzla, održane su sjednice Komisije za jednakopravnost polova, Komisije za za komunalne poslove i pitanja mjesnih zajednica, Komisije za poduzetništvo, Komisije za mlade, obrazovanje i sport, Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoline, Komisije za statutarna pitanja i propise, Komisija za komunalne poslove i pitanja mjesnih zajednica i Komisije za ekonomske odnose, Gradskog vijeća Tuzla.

Razmatrani su i usvojeni akt JKP Saobraćaj i komunikacije, od 29.03.2017. godine, Informacija o održanom Okruglom stolu na temu „Obrazovanje romske djece“ u organizaciji Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla, Informacija sa sjednice Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona održane dana 30.03.2017. godine, akt MUP Policijska uprava Tuzla, od 06.04.2017. godine, odgovor JU Službe za zapošljavanje TK, Biro za zapošljavanje Tuzla, od 04.04.2017. godine, kao i informacija JU Centar za socijalni rad Tuzla, od 05.04.2017. godine te Izvještaj o realizaciji Akcionog plana ravnopravnosti spolova Općine Tuzla za period 2013-2016., od 07.04.2017. godine. Također su razmatrana i pitanja u vezi sa ostvarivanjem jednakopravnosti među polovima u Gradu Tuzla.

Pored navedenog članovi komisija razmatrali su i usvojili Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2016. godine, Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period 01.01. do 31.12.2016. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2017. godine, Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području grada Tuzla, Odluku o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine, Informaciju o realizaciji kapitalnih projekata za 2016. godinu (putevi, vodovodna i kanalizaciona mreža, toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti) te Program kapitalnih investicija za period 2017-2022 godine po metodologiji GAP-a i Odluku o načinu ažuriranja Programa kapitalnih investicija.

Članovi komisija su tokom održanih sjednica razmatrali i usvojili Izvještaje o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla za 2016. godinu, JP Veterinarska stanica D.O.O. Tuzla, JP SKPC „Mejdan“ D.O.O. Tuzla, JP RPC „Lipnica“ Tuzla, Izvještaj o radu javnih ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla za 2016. godinu JU Stadion „Tušanj“ Tuzla, Nacrt Izmjena Regulacionog plana prostorne cjeline „Stupine“ u Tuzli, Odluke o provođenju Izmjena Regulacionog plana prostorne cjeline „Stupine“ u Tuzli, kao i Obavještenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline o razlozima prolongiranja Regulacionog plana „Stara gimnazija“ u Tuzli te Odluku o dodjeli javnih priznanja u 2017. godini.