Održana završna konferencija projekta “Predgrađa recikliraju”

Održana završna konferencija projekta "Predgrađa recikliraju"

Piše: Duška Rebić

U Tuzli je održana završna konferencija  projekta Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema  upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Tuzle i Užica, kojeg partnerski sprovode  JKP „Komunalac“, Centar za ekologiju i energiju Tuzla i JKP iz Užica.

Direktorica Centra za ekologiji i energiju Tuzla, Džemila Agić istakla je da je projekat vrijedan 700 hiljada eura, koji je fijansijski podržala EU, a trajao je 18 mjeseci. “Na ovogodišnjoj završnoj konferenciji ćemo održati Okrugli sto na kojem ćemo sumirati rezultate koje smo postigli”, kazala je direktorica Agić.

Na konferenciji su predstavljeni realizovani projekti uvođenja primarne selekcije otpada u 6.400 domaćinstava iz Tuzle i Užica. Predstavljeni su postignuti rezultati koji utiču na poboljšanje održivog i okolišno prihvatljivog rada komunalnih preduzeća, Tuzle i Užica i ispunjenju obaveza Bosne i Hercegovine i Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Ovim projektom je koncipiran i uspostavljen sistem razdvajanja otpada te su podijeljene kante za ambalažni i miješani otpad, komposteri za upravljanje organskim otpadom i postavljeni kontejneri za staklenu ambalažu i miješani otpad. Na ovaj način su unaprijeđeni kapaciteti komunalnih preduzeća za odvojeno sakupljanje otpada na projektnoj teritoriji nabavkom 2 kamiona, prese za baliranje otpada i kontejnera.

Organizovano je  6 radionica za preko 500 uposlenika, tri JKP –a iz Užica i Tuzle koji rade na prikupljanju i transportu komunalnog otpada. U promotivnom dijelu projekta podijeljen je veliki broj brošura za kompostiranje, 11.000 najljepnica za komunalnu opremu i promo plakati. Razvijen je i uspostavljen sistem promocije za odvojeno sakupljanje  komunalnog otpada i kućno kompostiranje na projektnoj teritoriji. Realizacijom projekta od januara do danas u Tuzli je sakupljeno 214 tona ambalažnog otpada i 4, 4 tone staklene ambalaže, a u Užicu 217 tona reciklabilnog otpada i 9, 6 tona staklene ambalaže, što je uveliko doprinjelo očuvanju i dužem trajanju deponija ova dva grada

“Projekat je značajan za naše preduzeće. Imamo ekipu koja radi projekte , uložili smo sredstva, a projekat je pomogao Centar za ekologiju i energiju Tuzla. 2.500 domaćinstava u MZ Gornja Tuzla, Solina i Dokanj su dobili pet hiljada kanti. Nastaviti ćemo i dalje tražiti sredstva kako bi uspješno nastavili sa ovim projektom”, kazao je direktor JKP “Komunalac” Tuzla Admir Bečirović