Održana vanredna sjednica Vlade TK: Raspoređena sredstva sa potrošake jedinice – Kapitalni izdaci

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu. Dokument je objedinio sve projekte koji su prethodno realizirani tokom ove godine kao i raspoređena dodatna sredstva krajnjim korisnicima, osigurana kroz rebalans Budžeta TK za 2021. godinu.

Vlada je također donijela Odluku kojom odobrava unutrašnju raspodjelu planiranih rashoda u Budžeta TK za 2021. godinu između budžetskih korisnika, kao i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke krečenja prostorija na I spratu zgrade u ulici Rudarska 65. koje koriste Ured premijera, Ured Vlade i Ured za zakonodavstvo, sale za sjednice kao i stepeništa od prizemlja do ulaza na I sprat putem direktnog postupka.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje direktora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona  te dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona kojom se utvrđuje prijedlog za imenovanje vršioca dužnosti direktora do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže na period od šest mjeseci.

Također su donesena i rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ „Sapna“ Sapna i privremenom imenovanju člana ŠO.