Ministar Muratović primio predstavnika Vijeća mladih TK

Jačanje kapaciteta Vijeća mladih Tuzlanskog kantona bila je tema sastanka održanog u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade na kojem su prisustvovali ministar Zlatan Muratović, potpredsjednik Vijeća mladih Ammar Grabić i pomoćnik ministra za sport i mlade Lejla Elezović.

“Ciljevi politike prema mladima moraju se što kvalitetnije ostvarivati, a mogući su samo ako mladi budu aktivno sudjelovali u procesima”, rekao je ovom prilikom ministar Muratović.

Rezimirajući stanje u oblasti mladih proteklih godina učesnici sastanka su se saglasili da ono nije na zadovoljavajućem nivou te da je evidentan veliki broj mladih koji odlaze iz Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga, rečeno je ovom prilikom, dovedeno je u pitanje provođenje politika prema mladima koje su nužne i hitne.

Uzimajući u obzir ove činjenice ministar Muratović je istakao da je veliki broj projekata realizovan u 2021. godini, ali da Vijeće mladih Tuzlanskog kantona mora biti istinski partner ministarstvu, kako kroz saradnju na realizaciji projekata, tako i kroz predlaganje aktivnosti u ovoj oblasti, u cilju poboljšanja uslova mladih i njihovog ostanka u zemlji u kojoj su rođeni.

Na sastanku je razmatran i rad Vijeća mladih u proteklih godinu dana, te predstavnici Ministarstva upoznati sa problemima sa kojima su se suočili u proteklom periodu.

Potpredsjednik Grabić zahvalio je za podršku koju Ministarstvo pruža Vijeću mladih TK te istakao je da je evidentan pomak u radu Ministarstva u radu sa mladima, „zbog čega Vijeće mladih u budućnosti ima veliku odgovornost da rad kancelarije uspostavi na adekvatan način, kako bi se planirani projekti u 2022. godini mogli realizovati“.

Ovom prilikom bilo je riječi i o Festivalu mladih koji za cilj ima kandidaturu Tuzlanskog kantona za Evropsku prijestolnicu mladih u 2025. godini. Pripremne aktivnosti su počele u saradnji sa Kameleonom, Omladinskim resursnim centrom Tuzla, omladinskim organizacijama, kao i pojedinim lokalnim organima vlasti, a nastaviće se popunjavanjem aplikacije u 2021. godini, rečeno je uz napomenu da uspjeh projekta zavisi prije svega od uključenosti lokalnih zajednica, lokalnih vijeća mladih i zainteresovanosti mladih za uključivanje u ovaj proces.

Ministar Muraotović je iskazao neupitnu podršku Ministarstva radu Vijeća mladih, što je pokazano i kroz aktivnosti koje su se realizovale u ovoj godini. Naime, Vladaa TK i Ministarstvo su realizovali veliki dio obaveza iz Zakona o mladima FBiH koje su propisane za kantonalne organe vlasti, a jedna od njih je osiguranje prikladnog prostora za mlade, rad sa mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje plaćanja troškova njegovog održavanja. Naredni korak je da Vijeće mladih ove prostorije koristi u punom kapacitetu, što će biti preduslov za proširenje podrške u radu Vijeća mladih, rečeno je ovom prilikom.