Održana promocija prvog multimedijalnog udžbenika u BiH

U posebnom ambijentu amfitetara Medicinskog fakulteta u Tuzli održana je promocija prvog interaktivnog multimedijalnog udžbenika autora prof.dr.Zijaha Rifatbegovića , kojem su prisustvovali mnogobrojni studenti , doktori kolege uvaženog autora udžbenika  od kojih su se neki i prisjetili na svoje provedene dane u ovoj visokoobrazovnoj ustanovi i ponovo se sreli sa svojimkolegama i poznanicima raznih životnih opredjeljenja.

Autor udžbenika prof.dr. Zijah Rifatbegović je napisao udžbenik univerzitetskog karaktera pod nazivom“Prevencija i tretman ozljeda žučnih vodova pri laparoskopskoj holecistektomiji , zajedno sa 22 saradnika i udžbenik je proglašen za najbolji udžbenik u BiH u 2023.godini.

Jedan od promotora udžbenika prim.dr.prof.Stojan Potrč , predstojnik Kliničkog odjela za abdominalnu i opću hirurgiju UKC-a Maribor je istakao da je udžbenik veliki doprinos za hirurgiju uopće.Posebno je istakao da je prof.Rifatbegović njegov prijatelj kojeg poznaje 20 godina, a napisao je vrhunsku knjigu koju preporučuje za sve specijalizante hirurgije i za HPB hirurge, a dobra je i za sve one koji nisu u hirurgiji, a bave se tim pšroblemima, kao što su internisti radiolozi i drugi, naglasio je Stojan Potrč.
Pored promotora Potrča, promotori knjige bio je i prof.dr. Senahid Trnavčević, te Bjorn Edwin sa Univerzitetske Klinike u Oslu , koji se obratio prisutnima video linkom jer nije bio u prilici da prisustvuje na drugi način u Tuzli, te je pozdravio sve prisutne i govorio je o vrijdnosti ovog stručnog djela.
Autor udžbenika , prof.dr.Zijah Rifatbegović je istakao: Univerzitetski udžbenik je vrlo sadržajno napisan kao plod regionalnog projekta saradnje sa kloegama iz Osla, pokušali smo sumirati jednu tešku patologiju kvalitetom na jednom mjestu i mislim da smo dobrim djelom u tome uspjeli .Operacija žuči je najčešća operacija u svijetu koja se izvod u svim hirurškim granama i kao takva je vrlo zastupljena.Ozljede kod laporaskopske holicistektomije žučnih vodova se dešavaju, procenat nije visok, ali onaj kome se ta povreda desi je u velikom problemu, naglasio je prof Rifatbegović , te dodao: Usvajajući nova znanja i vještine otvaraš put najvrednijim osobinama u sebi za koje nisi znao da postoje.Uči i napreduj bez tereta obaveza gradeći osjećaj zadovoljstva postignutim rezultatima što čini tebe i Tvoj karakter prepoznatljivim.

Recenzent udžbenika Miralem Musić , dr.med.sc. redovni prof. Medicinskog fakulteta u Sarajevu o rukopisu pisanog materijala „Prevencija i tretman ozljeda žučnih vodova pri laporaskoskoj holecistektomiji“ je istakao da se sastoji od 7 poglavlja koja obrađuju sedam cjelina koje se posebne, a istovremeno se nastavljaju jedne na drugu.Tekst je napisan na 182 stranice sa 125 ilustracija i 12 tabela i sa ukupno 451 citiranom referencom.

Promociju je uveličao i dolazak akademika prof.dr. Jakobsa Bergslanda, koji je proglašen za počasnog građanina Grada Tuzle jer je u ratno vrijeme dao nemjerljiv doprinos u gradu Tuzli kao liječnik, a pomogao je u osnivanju Centra za srce u Tuzli. I ovog puta je dao svojim prisustvom posebnost ovom događaju među mnogim ljekarima i profesorima koje je nekada možda i sretao , koji su učestvovali ovom događaju.

Duška Rebić