Održana 27.sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

U objektu Kuća prirode na Ilinčici održana je 27.sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle. Na sjednici između ostalog razmatrani su prijedlozi Regulacionog plana prostorne cjeline ZBR „Stara kasarna , -Kampus Univerziteta u Tuzli i Odluka o usvajanju regulacionog plana cjeline ZBR „Stara kasarna Kampus Univerziteta u Tuzli.

Sjednici je prisustvovala i rektorica Univerziteta u Tuzli  dr.Nermina Hadžigrahić sa saradnicima, koja se zahvalila Gradskim službama na saradnji u pripremi nacrta i prijedloga Regulacionog  plana Kampusa te naglasila  da se radi o otvorenom konceptu Kampusa, koja će doprinjeti ukupnom razvoju zajednice.

Na Kolegiju su razmatrani prijedlozi , Odluka o uslovima i kriterijima dodjele sredstava sufinansiranja mjera poboljšanja energetske efikasnosti i mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, te Odluke postupka i uslovima za dodjelu sredstava za subvenciranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada.

Utvrđen je prijedlog Odluka bratimljenja Grada Tuzle sa gradom Rijeke, te Izvještaj o upravnom rješavanju za 2022. godinu , te razmatrana je Informacija o početku aktivnosti  u realizaciji i napravljeno je programsko rješenje upravljanja registrom Gradske imovine. Svi materijali će biti upućeni na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici Gradskog vijeća.

D. Rebić