Održana 10. sjednica Gradskog vijeća Gračanica

U petak, 29.oktobra održana je 10. po redu sjednica Gradskog vijeća Gračanica.

Na sjednici su vijećnici razmatrali sljedeći dnevni red:

Na samom početku sjednice prisutnima se obratila Murisa Bričić predstavnica udruženja žena oboljelih, liječenih i izliječenih od karcinoma dojke „Nijemi krik“ koja je predstavila aktivnosti udruženja jer je mjesec oktobar, mjesec borbe protiv karcinoma dojke.

Detaljnije o Nacrtu budžeta Grada Gračanica i Odluci o načinu izvršavanja govorio je Gradonačelnik Helić.

Prema Nacrtu, Budžet Grada Gračanica za 2022. godinu  se planira u iznosu od 14.337 913 KM.

„Ukupne planirane prihode u iznosu od 12.887.913 KM čine porezni prihodi u visini 8.845.413 KM ili 61,70 %, od čega najveće učešće ide na porez na dohodak 2.373.000 KM ili 26,83 % i prihode od indirektnih poreza 5.257.853 KM.

Neporezni prihodi su planirani u iznosu od 2.412.500 KM i čine 16,82 % ukupnih prihoda i primitaka i nešto su manji u odnosu na 2020.godinu“, obrazložio je Gradonačelnik i dodao:

„Želimo dati priliku i učesnicima javnih rasprava da daju svoje prijedloge i inicijative i time pokažemo da javne rasprave imaju uticaj na kreiranje budžeta. Predlažem da Javna rasprava o Nacrtu budžeta traje od 1.11. do 2.12.2021.godine, dakle čitav mjesec dana“.

Nacrt Budžeta Grada Gračanica uz zaključak da javna rasprava o istom traje do 2.12.2021. godine je usvojen jednoglasno.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o načinu izvršavanja Budžeta.

I ostale tačke koje su razmatrane prema dnevnom redu su usvojene jednoglasno.