Održan sastanak sa predstavnicima Kantonalne obrtničke komore na temu poskupljenja odvoza i deponovanja otpada

U Gradskoj upravi danas je održan sastanak predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirzeta Topčagića i direktora JP „Komus“ Senada Memića sa predsjednikom Kantonalne obrtničke komore Nedžadom Nuhanovićem te gračaničkim obrtnicima.

Naime, Kantonalna obrtnička komora zatražila je sastanak povodom nedavne Odluke o poskupljenju cijena usluga odvoza i deponovanja komunalnog otpada za privredne subjekte, koja je usvojena na 36. sjednici Gradskog vijeća.

Direktor JP „Komus“ Senad Memić obrazložio je  Odluku o pokupljenju rekavši da se cijena odvoza i deponovanja otpada nije mijenjala od 2005. godine a da su uslovi deponovanja bili daleko povoljniji nego što je to slučaj danas.

„Odvoz otpada vršio se na deponiju Grabovac koja je sada zatvorena, pri čemu se otpad odvozi na regionalnu deponiju u Doboj. Cijena jedne tone za odlaganje u Doboju iznosi 32 KM, a JP „Komus“ godišnje odvozi 12.000 tona. Usljed inflacije, porasta cijena goriva, plata i doprinosa radnoj snazi, sredstava za novu opremu i vozila te cijena odvoza – došlo je do poskupljenja i krajnjim korisnicima – privrednicima. Kako ovo poskupljenje ne bi pogodilo i građane, Grad Gračanica je kroz budžet osigurao 200.000 KM za subvencioniranje odvoza otpada“, kazao je u svom izlaganju direktor Memić.

Prema riječima direktora, JP „Komus“ je respektabilno gračaničko preduzeće koje se u najvećoj mjeri posljednjih godina sufinansiralo kroz projekte kantonalnog i federalnog ministarstva te Fonda za zaštitu okoliša, pri čemu su nabavljena tri nova vozila, kontejneri i potrebna oprema. Usljed svih navedenih razloga prinuđeno je povećati cijene odvoza, ali je obrtnicima ostavljena mogućnost izbora nabavke hajfišera ili naplaćivanja odvoza otpada prema broju poslovnih kvadrata, u zavisnosti koja opcija je za njih povoljnija.

Predsjednik Kantonalne obrtničke komore i prisutni gračanički obrtnici iznosili su svoje prijedloge i primjedbe kako bi se zajednički pronašlo rješenje za smanjenje ovog nameta, koje je kako navode, veliki udar na njihovo redovno poslovanje.

Zajednički je zaključak da se uputi zahtjev prema lokalnoj zajednici da iznađe način kojim bi se obrtnici dijelom subvencionirali iz budžeta Grada Gračanica te na taj način umanjili pomenuto poskupljenje.

Grad Gračanica