Održan info dan povodom objavljenog Javnog konkursa za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2024. godinu pojedincima – fizičkim osobama

U prostorijama Gradske uprave, u Multimedijalnoj sali sa početkom od 11:00 – do 12:00 sati, jučer je održan info dan povodom objavljenog javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za 2024. godinu pojedincima, koji je bio namjenjen fizičkim osobama.

Građanima grada Gračanice je detaljno objašnjeno na koje mjere mogu aplicirati za subvencije po objavljenom Javnom konkursu, kao i koja dokumentacija je neophodna  da bi aplikacija bila potpuna.

Napomene radi, održavanje info sesija tokom objavljenih javnih poziva, konkursa i slično iz oblasti energetske efikasnosti  je I dio Cilja 2, Aktivnost 2.2.2. Lokalnog akcionog plana za smanjenje energetskog siromaštva Grada Gračanica 2024-2027.

Grad Gračanica