50. redovna sjednica Vlade TK: Kadrovska pitanja, finansijske i druge odluke

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je jučer imenovala Izeta Numanovića za vršioca dužnosti direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže na period od šest mjeseci, počev od 07.04.2024. godine.

Također, doneseno je više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

FINANSIJSKE ODLUKE

Na jučer održanoj sjednici Vlada je odobrila 1.589,35 KM na ime OeKB marže kreditora Unicredit Bank Austria AC, u postupku realizacije Programa sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnadbijevanja općine Čelić.

Vlada je jučer dala saglasnost JU Direkcija regionalnih cesta TK da iz ukupnih sredstava ostvarenih uštedama pri realizaciji izgradnje mosta „Zelenika“ na rijeci Oskova i rekonstrukciji puta prema deponiji JP „Eko-sep“ d.o.o. Živinice finansira usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji mosta „Zelenika“ na rijeci Oskova i rekonstrukciji puta prema deponiji JP „Eko-SEP“ d.o.o. Živinice u ukupnom iznosu od 4.483,26 KM.

Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. U svrhu realizacije projekata Federalno ministarstvo je za realizaciju projekta „Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj II“ JU OŠ „Pasci“ Pasci Tuzla odobrilo 3.700 KM, dok je za projekat „Razvijanje čitalačkih navika kod djece“ JU OŠ „Prokosovići“ Lukavac odobreno 3.985 KM.

Vlada je jučer dala saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama za 2024. godinu. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, za ove namjene ukupno je planirano 5.580.621,00 KM, od čega je 2.023.496,00 KM planirano na poziciji Kantonalne uprave za šumarstvo za finansiranje tekućih izdataka Kantonalne uprave za šumarstvo, kao i za realizaciju poslova definisanih Zakonom o šumama, a koji se odnose na rad čuvarske službe, izradu i reviziju kantonalnog šumsko-razvojnog plana, izradu šumsko-privrednih osnova za privatne šume i nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu šumsko-privrednih osnova za državne i privatne šume, biološku obnovu šuma u obimu većem od predviđenog šumsko-privrednom osnovom, obnovu šuma od posljedica elementarnih nepogoda, prenamnoženja insekata, požara i slično, unaprijeđenje proizvodnje šumskog reproduktivnog materijala, gospodarenje šumama koje su od vitalnog interesa, organizovanje specijalističkih kurseva iz oblasti šumarstva, očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema, očuvanje i unapređenje genofonda, rijetkih i ugroženih vrsta šumskog drveća, naučna istraživanja i stručne analize, izgradnju i održavanje šumskih puteva i druge namjene za unapređenje šumarstva i lovstva.

OSTALE ODLUKE

Vlada je jučer pristupila dodjeli koncesije povodom samoinicijativne ponude privrednog društva „T.S.E.“ – Transporti Speciali Europei d.o.o. Kladanj za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na lokalitetu PK „Stupari“ u općini Kladanj. Kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će, u skladu sa Zakonom o koncesijama i Dokumentom o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona, preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije.

Također, Vlada je jučer dala i prethodnu saglasnost Školskom odboru JU Osnovna škola „Pasci“ Pasci, Tuzla, za davanje na korištenje četiri učionice, bez naknade, JU Arhiv Tuzlanskog kantona radi odlaganja arhivske građe.

Vlada je jučer odobrila Ministarstvu unutrašnjih poslova TK da udruženju Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona donira, putničko motorno vozilo marke „TOYOTA“ Corolla.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK