Održan 5. Međunarodni stručni skup o sistemu daljinskog grijanja Tuzla 2023

U povodu 40 godina sistema daljinskog grijanja u Tuzli u Hrvatskom klturnom centru Tuzla održan je 5.Međunarodni stručni skup o sistemu daljinskog grijanja .Na skupu su učestvovali ugledni predavači iz sistema daljinskog grijanja i obnovljivih izvora energije , predstavnici najvećih sistema daljinskog grijanja u regiji, visokoškolskih ustanova, Termoelektrane Tuzla, specijalizirani predavaći u oblasti daljinskog grijanja i energetskih rješenja kao i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti iz BiH, NVO sektora.

U oktobru 1983. godine u gradu Tuzli počela je prva energetska priča daljinskog grijanja , a ideju je pokrenuo Grad Tuzla i Termoelektrana Tuzla.Sistem daljinskog grijanja tada je narastao u najveći sistem daljinskog grijanja u Bosni i Hercegovini i jedan je od najvećih u jugostočnoj Evropi na bazi kogeneracije.
-Na sistem daljinskog grijanja sada je oko 27 hiljada korisnika, a u prosjeku svake godinese priključi 140 priključaka što je evidentno od 2018 godine. Već je u završnoj fazi rekonstrukcija dijela magistralnog vrelovoda u Tuzli, revitalizacija će biti nastavljena i neće biti problema sa priključkima novih korisnika-istakla je direktorica Centralnog grijanja d.d. Tuzla, dr.sc. Nermina Babajić.

Pozitivan primjer je istakao Ivica Mihaljević, direktor preduzeća HEP Toplinarstvo d.o.o. Osijek , koji su zamijenili postojeći cjevovod za dalji razvoj toplinskog , pa je kapacitet za 50 megavata povećana sigurnost opskrbe toplotnom energijom i povećan toplinski sustav.

Prema riječima Nataše Perić , predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzle , cilj nam je svima što kvalitetniji život naših građana, a to je sistem daljinskog grijanja najbolji. Nadamo se da će se u narednom periodu zona toplifikacije širiti.

Direktor Termoelektrane Tuzla, Izet Džananović ističe, da je Termoelektrana Tuzla radi rekonstrukciju magistralnih vrelovoda uz paralelnu rekonstrukciju postojećih u Termoelektrani Tuzla iz koje dolazi toplinska energija. Prošle godine u Termolelektrani je izvršena rekonstukcija Bloka 6 koji je najmlađi, najperspektivniji preveden u toplifikacijski režim rada sa snagom 220 megavata i veliki je toplinski izvor. Možemo sigurati da neće proizvodnja toplinske energije biti rizik , niti ograničavajući faktor za snabdjevanje toplinskom energijom svih postojećih i budućih korisnika sistema daljinskog grijanja, naglasio je direktor Džananović.

Sistem daljinskog grijanja u gradu soli je uspostavljen prije 40 godina , a najveći dio razvoja sistema preduzeća Centralnog grijanja krenulo je 2000 godine krupnim koracima, tako da smo rekorderi u odnosu na broj stanovnika. Imamo preko dva miliona kvadrata na daljinskom grijanju, istakao je Jasmin Imamović , bivši gradonačelnik Grada Tuzle.

Duška Rebić