Od 260 uzoraka soli propisima odgovara svega 98

Od 260 uzoraka soli propisima odgovara svega 98

Od ukupno 260 kontrolisanih proizvoda soli na tržištu BiH, 98 uzoraka je odgovarajuće, dok 162 nisu u skladu sa važećim propisima, navodi se u Izvještaju o sprovedenom istraživanju kvaliteta soli na tržištu BiH u 2017. godini koji je uradila Agencija za sigurnost hrane BiH.

Kao najčešći uzroci neispravnosti navode se nepravilne deklaracije proizvoda, koncentracija joda i odstupanja kada je riječ o organoleptičkim svojstvima /strana tijela i mirisi/.

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 260 uzoraka soli dostupnih komercijalnih pakovanja u tržnim i maloprodajnim centrima, ravnomjerno na cijelom području BiH.

Analizirani su fizičko-hemijski parametri-organoleptička sredstva, sadržaj vode, natrijum-hlorida, joda, arsena i bakra, te reakcija na 20 odstotni vodeni rastvor lakmus papira. Takođe su praćeni sredstva i datum jodiranja, kao i deklarisanje roka upotrebe.

Vijeće ministara usvojilo je navedeni izvještaj i zadužio Agenciju za sigurnost hrane BiH da, u okviru svojih nadležnosti, uputi preporuke nadležnim inspekcijskim organima da pojačaju kontrolu deklaracija proizvoda soli na tržištu BiH.

(Nezavisni.ba)