Od 260 uzoraka soli propisima odgovara svega 98

Od ukupno 260 kontrolisanih proizvoda soli na tržištu BiH, 98 uzoraka je odgovarajuće, dok 162 nisu u skladu sa važećim propisima, navodi se u Izvještaju o sprovedenom istraživanju kvaliteta soli na tržištu BiH u 2017. godini koji je uradila Agencija za sigurnost hrane BiH.

Kao najčešći uzroci neispravnosti navode se nepravilne deklaracije proizvoda, koncentracija joda i odstupanja kada je riječ o organoleptičkim svojstvima /strana tijela i mirisi/.

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 260 uzoraka soli dostupnih komercijalnih pakovanja u tržnim i maloprodajnim centrima, ravnomjerno na cijelom području BiH.

Analizirani su fizičko-hemijski parametri-organoleptička sredstva, sadržaj vode, natrijum-hlorida, joda, arsena i bakra, te reakcija na 20 odstotni vodeni rastvor lakmus papira. Takođe su praćeni sredstva i datum jodiranja, kao i deklarisanje roka upotrebe.

Vijeće ministara usvojilo je navedeni izvještaj i zadužio Agenciju za sigurnost hrane BiH da, u okviru svojih nadležnosti, uputi preporuke nadležnim inspekcijskim organima da pojačaju kontrolu deklaracija proizvoda soli na tržištu BiH.

(Nezavisni.ba)