Od 1. januara 2018. povećanje akciza na cigarete

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je na današnjoj sjednici Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i na duhan za pušenje za 2018. godinu.

Članovi UO UIO, na sjednici koja je danas održana u Mostaru, donošenjem ove odluke utvrdili su da se nova minimalna i specifična akciza za cigarete i duhan primjenjuje od 1. januara 2018. godine.

”Prema usvojenoj odluci, koja se zasniva na Zakonu o akcizama u BiH, od 1. januara 2018. godine minimalna akciza iznosit će 2,60 KM umjesto 2,42 KM, a specifična akciza umjesto 1,35 KM bit će 1,50 KM za pakiranje cigareta od 20 komada”, stoji u saopćenju.

Akciza na duhan za pušenje utvrđuje se u visini od 80 posto minimalne akcize i iznosit će 104 KM umjesto dosadašnjih 96, 80 KM po kilogramu.

”Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta na dan 1. januara i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UINO do 7. januara 2018. godine, dok se obračun akciza mora dostaviti do 17. januara iduće godine kako bi se obračunala razlika”, navodi se u saopćenju.

Istakli su da su kalkulaciju maloprodajne cijene, formirane shodno ovoj odluci, porezni obveznici dužni dostaviti nadležnom regionalnom centru UINO do 30. novembra 2017. godine.

”Upravni odbor UINO usvojio je danas i Odluku o utvrđuju količine dizel-goriva koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica na koje se ne plaća putarina za 2018. godinu”, saopćeno je.

Odredbe ove odluke odnose se na dizel gorivo koje koriste rudnici i termoelektrane u procesu proizvodnje i željeznice za pogon šinskih vozila i to na određenu količinu koju odobri UO UIO na prijedlog vlada entiteta i Brčko distrikta.

”Ova odluka primjenjivat će se od 1. januara 2018. godine, a za njenu provedbu zadužena je UINO koja će jednom u tri mjeseca Upravnom odboru podnositi izvješća o njenoj realizaciji”, stoju u saopćenju.

Upravni odbor usvojio je danas izmjene pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH i Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje se odnosi na elektronsko podnošenje prijava kod obračuna akciza i PDV-a.

(Nezavisni.ba)