Objavljeni rezultati Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija u 2021. godini

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK objavilo je rezultate Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija u 2021. godini.

Liste kandiata koji su ostvarili pravo na stipendije kao i pregled bodovanja aplikanata možete pronaći na linkovima ispod.

Lista prijava koje su zadovoljile formalno pravne uslove javnog konkursa

Lista prijava koje nisu zadovoljile formalno pravne uslove javnog konkursa