Objavljen spisak dobitnika stipendija u Kalesiji

Na osnovu člana 15. Zakona o prinicpima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 16. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima i učenicima generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Službeni glasnik općine Kalesija” br. 1/10 i 10/10) Općinski načelnik, dana 14.03.2017. godine,   d o n o s i

O D L U K U

o dodjeli 37 stipendija redovnim studentima sa područja općine Kalesija za 2017. godinu

Član 1.

Ovom Odlukom reguliše se dodjela 37 stipendija redovnim studentima sa područja općine Kalesija, za akademsku 2016/2017, odnosno budžetsku 2017. godinu.

Član 2.

Na osnovu Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja općine Kalesija i izvršenog rangiranja prijavljenih kandidata, po Pravilniku o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima i učenicima generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija, za školsku 2016/2017. godinu, dodjeljuju se stipendije slijedećim studentima:

 1. Bukvar Osme Hasan iz Lipovica, student Filozofskog fakulteta II godina.
 2. Hadžić Himze Emir iz Petrovice Gornje, student Ekonomskog fakulteta, II godina
 3. Hadžić Ismeta Amina iz Međaša, student Stomatološkog fakulteta, II godina.
 4. Ramić Mirsada Nermina iz Kalesije, student Ekonomskog fakulteta, I godina.
 5. Novačanović Ćazima Adela iz Prnjavora, student Ekonomskog fakulteta, I godina.
 6. Habibović Mirsada Mirsada iz Vukovije Gornje, student Farmaceutskog fakulteta, III godina.
 7. Hasanović Akifa Almedina iz Meškovića, student Tehnološkog fakulteta, I godina.
 8. Husić Huse Harun iz Lipovica, student Mašinskog fakulteta, I godina
 9. Jajčević Ramiza Mevlija iz Kalesija Gornja, student Ekonomskog fakulteta, I godina.
 10. Zahirović Ibre Adelisa iz Miljanovaca, student Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, II godina
 11. Mujkić Seada Alen iz Kalesije Gornje, student elektrotehničkog fakulteta, III godina.
 12. Rabotić Ismeta Ilvana iz Vukovija Donjih, student Medicinskog fakulteta, V godina.
 13. Karić Muhamed Maida iz Kikača, student Tehnološkog fakulteta, I godina.
 14. Rahić Hasana Edina iz Kalesije, student Filozofskog fakulteta, IV godina.
 15. Imamoivć Hase Amra iz Vukovija Donjih, student Medicinskog fakulteta, I godina.
 16. Selimović Teufika Adnan iz Babine Luke, student RGGF – III godina.
 17. Agić Sadika Nihada iz Tojšića, student Mašinskog fakulteta, I godina.
 18. Zulić Rasima Narcis iz Sarača, student Medicinskog fakulteta, I godina.
 19. Pašalić Sabahudina Advija iz Kalesije Gornje, student Ekonomskog fakulteta, II godina.
 20. Avdibašić Mirsada Alma iz Kikača, student Medicinskog fakulteta, III godina.
 21. Ćivić Mustafe Edita iz Tojšića, student fakulteta Političkih nauka, I godina.
 22. Brzović Adila Senad iz Kikača, student Medicinskog fakulteta, III godina
 23. Hamzić Rasima Senad iz Jajića, student Medicinskog fakulteta, II godina.
 24. Sjakubović Seada Sadžida iz Lipovica, student Filozofskog fakulteta, II godina.
 25. Subašić Nurdana Ajla iz Kalesije, student Stomatološkog fakulteta, I godina.
 26. Subašić Jusufa Nermina iz Vukovije Gornje, student Stomatološkog, I godina.
 27. Halilović Fuada Belma iz Kalesije Gornje student Medicinskog fakulteta, I godina.
 28. Gutić Seada Senada iz Tojšića, student Ekonomskog fakulteta, II godina.
 29. Bećić Izeta Ildijana iz Bulatovaca, student Medicinskog fakulteta, I godina.
 30. Omerbegović Nurije Nermina iz Kalesije, student PMF, I godina.
 31. Hadžić Mirsada Dženita iz Kikača, student RGGF, I godina.
 32. Zulić Osmana Amina iz Zukića, student Medicinskog fakulteta, I godina.
 33. Mujić Refika Mersiha iz Vukovija Donjih, student RGGF, II godina.
 34. Hadžić Asima Maid Kalesije, student Tehnički-bezbijednost saobraćaja, I godina.
 35. Aščić Hasana Irfan iz Vukovija Gornjih, student Medicinskog fakulteta, IV godina.
 36. Bukvarević Midhata Edina iz Kalesije, student Medicinskog fakulteta, IV godina
 37. Bajrić Mirzeta Delila iz Vukovija Gornjeg, student RGGF (Geologija), III godina

Član 3.

            Stipendije će se isplaćivati na tekući račun korisnika kod odgovarajuće poslovne banke, planirana u budžetu općine Kalesija za 2017. godinu sa Ekonomskog koda 614234 – Isplate stipendija, za 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od po 100,00 KM svakom studentu, počev od 01.01.2017. godine.

Član 4.

            Sa korisnicima stipendije će će se zaključiti  pojedinačni ugovori o korištenju stipendije sa svakim studentom iz člana 2. ove Odluke.

Član 5.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom glasniku općine Kalesija”.

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                Sead Džafić

Broj: 02-05-2-693-5/17.

Datum: 14.03.2017. godine