Objavljen Javni poziv za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je Javni poziv za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu od 6.400.000 KM, kao i za programe razvoja i profesionalne rehabilitacije u iznosu od 2.500.000 KM. 

“Pozivamo poslodavce da zaposle osobe sa invaliditetom, te da se uvjere u njihove sposobnosti i vještine. Osobe sa invaliditetom, koje će biti zaposlene kroz ovaj javni poziv, pozivamo da svojim radom i angažmanom osiguraju održivost svojih radnih mjesta”, rekao je v.d. direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić.

Također, dodao je da su u proteklom periodu održani sastanci s predstavnicima općina i kantona u Federaciji BiH kako bi se svim zainteresiranim približio rad Fonda, programi podrške, te načini apliciranja na javne pozive Fonda.

Naglasio je da Fond ostaje na raspolaganju predstavnicima lokalne samouprave na području Federacije BiH, te da su spremni na transparentan način pružiti ekspertnu podršku kako bi svi zainteresirani mogli aplicirati na Javni poziv, a sve s ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Javni poziv ostaje otvoren do 15. septembra ove godine, a pravo apliciranja imaju svi pravni subjekti s područja Federacije Bosne i Hercegovine. Podaci i informacije o načinima apliciranja, namjeni sredstava, te potrebnim uslovima nalaze se na web stranici Fonda (www.fond.ba), saopćeno je iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.