Objavljen javni poziv za odabir energetski siromašnih domaćinstava

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je objavilo na web stranici Ministarstva javni poziv i prijavni obrazac za odabir domaćinstava, a u okviru provođenja programa EU pomoći dodjele sredstava energetski siromašnim domaćinstvima u Federaciji BiH.

Javni poziv je dostavljen općinama i gradovima, a bit će otvoren od ponedjeljka, 23. oktobra do 10. novembra 2023. godine.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da će se prijave sa traženom dokumentacijom podnositi u općinama i gradovima i to prema mjestu prebivališta, a da pravo na prijavu imaju domaćinstva razvrstana u četiri kategorije.

Prva kategorija domaćinstva su ona u kojim žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, koje su nesposobne za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u decembru 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

U drugu kategoriju spadaju ona domaćinstva u kojima žive djeca koja su ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u FBiH.

Treća kategorija su domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na penziju po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zagarantovane penzije za decembar 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i to pod uslovom da nisu korisnici srazmjerne penzije s inostranstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

Domaćinstva četvrte kategorije su ona u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u FBiH u 2022. godini (543 KM), saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Javni poziv sa prijavim obrascem dostupan je na linku Federalnog ministarstva