Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u gradu Tuzli

Obavještavamo sve zainteresirane da je u saradnji Investicijske fondacije IMPAKT, Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla objavljen Javni poziv za IMPAKT inkubator poslovnih ideja u gradu Tuzla. IMPAKT inkubator predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti:

 

1.    Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
2.    Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
3.    Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Tuzla, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima.
4.    Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Ko može aplicirati za program?

•    Fizičko lice sa prijavljenim mjestom prebivališta na području grada Tuzla.
•    Vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Tuzla koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave Javnog poziva, a koji su zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Kako aplicirati na Program?

Prijave se podnose na jedan od sljedećih načina:

1.    Lično ili poslati preporučenom poštom – putem prijavnog formulara i predajom u pisarnicu Grada Tuzla u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ ili putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici https://www.tuzla.ba ili lično u šalter sali Grada Tuzla.
2.    E-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a  dijanad@tuzla.ba
3.    Online prijavom, uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise i nevladine organizacije u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

Gdje se može dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, ulica ZAVNOBiH-a br.11., na telefon 035 307 387  ili pak putem e-mail-a dijanad@tuzla.ba ili na broj telefona: 033 207 812, kao i e-mail-a: podrskasarajevo@impakt.ba.ili na broj telefona: 033 207 812, kao i e-mail-a: podrskasarajevo@impakt.ba .
U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija IMPAKT i Grad  Tuzla organizirati će prezentaciju programa Impakt inkubatora poslovnih ideja koja će se održati 24.10.2023. godine u 15.00h u Sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla (zgrada “Grafičar”, u ulici Turalibegova broj 24), te se ovim putem pozivaju svi zainteresirani građani da prisustvuju prezentaciji Javnog poziva.
Sve informacije i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na: https://impakt.ba/vijesti/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-grad-tuzla-2/

Rok za prijave je 5.11.2023. godine!