Obilježen „Međunarodni dan obrazovanja o zaštiti okoliša„

U TC Dramar u Tuzli (sala za sastanke) Savez „Eko zeleni“ TK obilježio je “Međunarodni dan obrazovanja o zaštiti okoliša„ koji se obilježava 26. januara širom svijeta. Deklaracija o Svjetskom danu obrazovanja o zaštiti životne sredine je usvojena 1972 godine na Konferenciji Ujedinjenih nacija u Štokholmu na kojoj je naglašena važnost obrazovanja o zaštiti životne sredine, gdje je naglašena potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterija koji će biti ponuđeni cijelom čovječanstvu kao jedne opomene u očuvanju i unapređenju životne sredine. Obrazovanje za životnu sredinu je dinamićan proces koji ima za cilj probuditi ljudima svijest koja omogućava da ekološki problemi budu identifikovani.

Savez „Eko zeleni“ TK je i ove godine  26 januara, uz obilježavanje „Međunarodnog obrazovanja o zaštiti okoliša“, organizovao press konferenciji i Okrugli sto  kojem su prisustvovali članovi ovog udruženja i oni koji vode brigu o okolišu i žele da probude svijest svih ljudi da vode brigu o okolišu sa ciljem zdrave sredine za zdravlje ljudi.

Na Okruglom stolu prisustvovali su mnogi sudionici koji su mogli da daju svoje viđenje o obrazovanju o zaštiti okoliša.Tako su ovom prilikom istakli da je potrebno da imamo razvijenu ekološku svijest jer je čovjek  tvorac tog okruženja gdje ulaže svoje individualne moralne i duhovne snage.

Kako je istakao predsjednik Saveza „Eko zeleni“ TK, prof.dr. Muhamed Omerović, svi zajedno krenimo u akciju zaštite okoliša uz podsjećanje na ekologizam koji kaže: Prava istina o šumi će se zaznati kada ih sasvim nestane sa lica zemlje.

“Čuvajmo prirodu „ što je i glavni cilj obrazovanja o okolišu da kreiramo svijest među ljudima, posebno u Vladi , kao i potrebu za očuvanje i zaštiti okoliša, naglašava prof.dr. Omerović.

Među prisutnima bilo je i mnogo prosvjetnih radnika koji sa ovom temom žele da „usade“ u dušu učenika , kako treba čuvati okoliš.Na svim manifestacijama koje su vezane za okoliš i obilježavanje Svjetskog dana voda, Dana planete zemlje, Dana klimatskih promjena, uključe svoje učenike da posade drveća, ali i da očiste livade i šume od nepotrebnog smeća i drugih nečistoća koje su razbacane nepotrebno.

Na ova način žele približiti i im u dušu ljepotu čistih puteva i drveća koje sa svojim granama uljepšaju cijeli ambijent kojim prolaze. Neki od njih su i stava , da treba u škole uvesti predmet „Ekologija“ , sa ciljem očuvanje i zdravlja ljudi na planeti zemlje.

Sretni i zdravi bili-Čuvajmo prirodu, poručuju iz Saveza eko zelenih TK .

D. Rebić