Nove poslovne ponude stranih firmi za saradnju sa kompanijama iz BiH

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija, obavještava poslovnu zajednicu da je EEN FBiH objavio nove ponude inostranih firmi iz baze EEN mreže koje traže poslovne partnere u Bosni i Hercegovini.
Sve ponude koje su prezentirane iz baze poslovne saradnje EEN mreže su odabrane po kriterijima koji su prihvatljivi za izvozno orijentirane kompanije iz Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, što znači da se uzimaju u obzir uglavnom one poslovne ponude (profili) koje povećavaju izvozni kapacitet malih i srednjih preduzeća iz Bosnei Hercegovine.

Ponude možete pogledati na linku ispod :

http://www.komorabih.ba/poslovne-ponude-inostranih-kompanija-za-saradnju-sa-kompanijama-iz-bih/