Neizvjesna proljetna sjetva u Tuzlanskom kantonu

Poljoprivredni proizvođači iz Tuzlanskog kantona nezadovoljni su činjenicom da je proljeće na pragu, a da im nisu isplaćeni poticaji za prošlu godinu. Upozoravaju da je situacija svakim danom teža jer cijene rastu.

Kada je u pitanju TK, usvojenim budžetom krajem decembra  prošle godine poticaji za poljoprivredu  iznose 8,25 miliona i povećani su za pola miliona u odnosu na 2021.

Prošle godine u ovom kantonu u proljeće je zasijano 51.000 hektara žitarica, povrtnog, industrijskog i krmnog bilja. Zbog niza problema, ove godine bi to moglo biti znatno manje.

Enver Zejćirović, proizvođač povrća i jagoda iz Čelića, kaže da je ogorčen što mu nije isplaćen poticaj za 2021. godinu kako bi mogao obaviti sjetvu.

“Nisam ja jedini, dosta nas ima. Meni su trebali isplatiti 4.500 KM. Dobio sam samo 700 KM za povrće, a za plasteničku proizvodnju jagode ni marku. Ja sam već dao 2.000 za materijal, gnojivo i uz povećanje cijena svega nema me nigdje”,priča nam Zejćirović i dodaje da je odavno trebalo da kupi materijal, gnojivo, sjemena, preparate. Posebno je problem što cijene skaču svaki dan.

“Cijena kilograma najlona prije Nove godine je bila četiri KM, sada je sedam. Gnojivo je bilo 80 KM, sada je 240 KM. Ja sam trebao već pokriti jagode u plasteniku. I šta će mi pare u junu”, pita se Zejćirović, koji je prošle godine proizveo 18 tona jagode.

Ističe da je već nekoliko puta pozivao kantonalno Ministarstvo poljoprivrede, a odgovor je uvijek bio da nema sredstava.

Da zaista postoje problemi s isplatom poticaja prije proljećne sjetve u FBiH, pokazuje i činjenica da je resorni federalni ministar Šemsudin Dedić održao sastanke s pojedinim kantonalnim resornim ministrima, a fokus razgovora je bio kako naći način da se isplati dio novčane podrške prije proljetne sjetve. Bez usvajanja federalnog budžeta i programa poticaj, kantonalna ministarstva ne mogu pomoći poljoprivrednicima. Održan je i sastanak federalnog i kantonalng resornog ministra, na kojem ja zatražena pomoć i ubrzanje procesa kako bi se dio sredstava isplatio prije proljećne sjetve u aprilu. Predloženo je da to bude isplata premije za mlijeko iz četvrtog kvartala prošle godine i prvi kvartal ove godine.

“Sve je uslovljeno jedno drugim. U tom kontekstu smo razgovarali koje mogućosti imamo da pružimo podršku poljoprivrednim proizvođačima. Obilazili smo poljoprivredne proizvođače i vidimo da je zaista teško zbog poskupljenja repromaterijala, svih sirovina. Imamo bojazan za realizaciju proljetne sjetve”,rekao je ovih dana Vahidin Smajlović, smijenjeni ministar poljoprivrede TK.

S obzirom na to da još nije izabran novi ministar niti formirana nova vlada, nema novih informacija o ovom problemu niti rješenja. Međutim, ponegdje se uključuju i lokalne zajednice u pomoć poljoprivrednicima pa tako je grad Živinice odlučio nabaviti gnojivo u iznosu od 110.000 KM.