Nastavljeno deminiranje terena Lisača kod Majevice

S povoljnim vremenskim uslovima Demenirski tim Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) nastavio je s deminiranjem terena Lisača kod Majevice.

Komandir Deminerskog odjeljenja OSBiH Salim Selimović istakao je da je planirano da deminiranje bude završeno do maja naredne godine, jer se radovi prekidaju tokom zime, do 1. marta.

Na ovom lokalitetu već su izgubljeni životi. U Deminerskom timu očekuju da će na ovoj teritoriji naći razne vrste mina, čak i one tenkovske, zaostale nakon ratnih sukoba u BiH.

– Prema projektnoj dokumentaciji i izjavama lokalnog stanovništva, ovaj dio je veoma zasićen minama. Radi se o svim vrstama mina – naglasio je Selimović.

Više od 20 godina od završetka rata mine i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju za više od pola miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini. Iz Centra za uklanjanje mina nadaju se da bi BiH mogla biti zemlja bez mina do 2025. godine.

Analize podataka kojima raspolaže ovaj Centar pokazuju da je najveći broj stradanja registriran u ranu jesen i kasno proljeće, kada su aktuelni poljoprivredni radovi, odnosno prikupljanje ogrijevnog drveta.

(Fena)