Nastavljen trend pada broja migranata u TK

Nastavljen trend pada broja migranata u TK

Tokom proteklog mjeseca službenici Uprave policije TK su pronašli i evidentirali 186 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil.

U odnosu na oktobar, kada je evidentirano 584 migranta, radi se o smanjenju za 398 migranata.

Prema saznanjima i dalje najveći broj migranata dolazi iz Pakistana. U ovom mjesecu radi se o 77 osoba iz ove države, zatim, Afganistana 29, Maroka 27, libije 22, Alžira 13, Egipta 12, Nepala 4, te Tunisa i Palestine po jedan migrant. U ovom periodu evidentirano je i 16 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti, a niti jedan od njih nije zadokumentovan podnošenjem Izvještaja o krivičnom djelu ili zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka.

Prema informacijama Službe za poslove sa strancima, Terenski centar Tuzla, u mjesecu novembru 2020.godine, Centar je izrekao mjere i izdao rješenja o protjerivanju za 21 migranta i oni su upućeni u privremeni prihvatni centar u Blažuju.