Nagrada studentima za izradu zaštitnih vizira

Vlada je danas sa 10.000 KM nagradila devet studenata Mašinskog fakulteta u Tuzli  za doprinos prevladavanju krize s početkom opandemije izradom vizira za potrebe zdravstvenog sektora.

Podsjećamo, do kraja marta 2020.godine, tim studenata i asistenata sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su učestvovali u razvoju, transportu, obezbjeđivanju repromaterijala i u konačnici u montaži opreme za zaštitu i potrebe medicinskog osoblja Tuzlanskog kantona ali i cijele Bosne i Hercegovine. Na taj način značajan broj medicinskog osoblja je dobio potrebnu zaštitnu opremu u radu sa Covid pandemijom.

Nagrađeni pojedinci su Ajdin Brigić, Amar Bečić, Benjamin Kadirić, Dino Osmanović, Emir Halilovoć, Ivan Čagalj, Kenan Teletović, Merjema Berbić i Tarik Bećirović.