Nastavak radova na sportskoj dvorani u Sapni

Nedavno je u kabinetu načelnika Općine Sapna potpisan Ugovor o izvođenju radova na nastavku izgradnje sportske dvorane u Sapni – II faza.

Ugovor je u ime Općine Sapna, kao investitora, potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović a u ime izvođača radova Hasan Topčagić, direktor preduzeća Džena d.o.o. Gradačac.

U nastavku izgradnje sportske dvorane u Sapni bit će izvedeni bravarski, keramičarski i kamenorezački radovi, kao i ugradnja elektroinstalacija, gromobranskih instalacija, protupožarne zaštite, telefonskih i TV instalacija, vatrodojava i hidroinstalacija te radovi na dijelu vanjskog uređenja objekta sportske dvorane.

Ukupna cijena ugovorenih radova iznosi 159.182,48 KM, a rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođena izvođača u posao.

Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 150.000 KM obezbijeđena su iz Budžeta Vlade Federacije BiH, odnosno Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica a ostatak iz Budžeta Općine Sapna.

(Nezavisni.ba)