Naša bruka i sramota 2

Negdje onomad glavnom ulicom kraj opštine u Živinicama kretala su se teška vozila, bageri, kamioni itsl. Narod pomisli da je to opet jedan od mnogobrojnih protesta radnika javnog komunalnog preduzeća Rad. Imali su običaj radnici iz ovog preduzeća na ulice Živinica izvući tešku mehanizaciju i transportna sredstva ovog preduzeća. Ovim su iskazivali nezadovoljstvo stanjem u ovom javnom preduzeću.
Međutim nije bio posrijedi protest radnika JKP Rad, već je to bila aktivnost za čišćenje smeća u gradu i ukljanjanje divljih deponija na području opštine Živinice. Ovu aktivnost pratila je ogromna pompa uz fanfare i tutanj teških vozila ulicom, a u njoj su učestvovali, vojska, ičenici i drugi subjekti. Održan je i govor a odsvirana je i državna himna. Sve kao u doba socijalizma, da nam živi, živi rad.
Sve je ovo, reklo bi se, dobro, ali za kratko. Poslije ovog ‘detaljnog’ čišćenja grada i okoline, krenulo se nanovo sa bacanjem smeća gdje se kod stigne ili, gdje je najbliže, nije bitno da li je to javni put ili naselje. Da je to tako evo video snimka sa puta Karaula – Šišići gdje se vidi da se divlje deponije smeća ‘zanavljaju’. Snimak od 03.06.2018. godine.
Naša posla, reklo bi se a to je, da se mi uvijek bavimo poslijedicama a ne eliminacijom uzroka određenih pojava. Šta radi policija i komunalna inspekcija. Zar nije efiksanije da organi čiji je posao očuvanje reda i čistoće grada i njegove okoline, djeluje represivno. Samo tako bi se spriječilo da neodgovorni pojedinci odlažu smeće na javnim putevima i u naseljima. Inače, ovim, takozvanim aktivnostima za dobrobit grada, imaju koristi samo oni koji su na i u vlasti, jer na ovaj način, prikupljaju jeftine poene za naredne izbore.
Bitno je napomenuti da je JKP Rad iz Živinica u stečaju i najavljena je njegova likvidacija od strane stečajnog upravnika sa 31.07.2018. godine.

(Selimović Edhem Edo – zivinice.ba)