Naredne sedmice ugovori za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije

Ministarstvo za boračka pitanja TK potpisat će naredne sedmice ugovore sa firmama i osobama koje su ostvarile pravo na dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja i samozapošljavanja boraca i članova njihovih porodica u TK, prema objavljenjim Konačnim rang listama.

Prema Konačnim rang listama podršku će dobiti 45 firmi u svrhu zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica, te 59 osoba u svrhu samozapošljavanja, odnosno koje će pokrenuti vlastiti biznis. Potpisivanje ugovora će biti u utorak.

Konačna rang lista – ZAPOŠLJAVANJE

Konačna rang lista – SAMOZAPOŠLJAVANJE