Najava planskih isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 22.09.2022. godine (četvrtak) na području

1.Grada Tuzle:

-u naseljima: Požarnica, Stara Solana, Bare, Kovačevo Selo, Vasići, Pelemiši, Čaklovići, Sarajac, Babajići,te ulicama: Oslobodilaca, Ahmeta Kobića, Kasima Bilića, Hajrudina Mešića i Mikelje Tešića u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

-u ulici Debelo Brdo u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.

2.Općine Sapna u naseljima: Sapna,Kraljevići,Kobilići,Međeđa,Nezuk,Zaseok,Donji Zaseok i Baljkovica u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

  1. Općine Kalesija:

– u naselju Kalesija centar u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Prnjavor u vremenu od 11:00 do 14:30 sati.

Dana 23.09.2022. godine (petak) na području

1.Grada Tuzle:

-u naseljima: Karagići, Matići, Srednja Lipnica, Gornja Lipnica, Hasanovac, Dorić Mahala, Tisovac i Snoz u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

-u naseljima: Uzeira Mehičića, Bali-begova mahala, Potočka mahala, Hadži Bajazitova mahala, Dragčin i Prokopac u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

  1. Grada Srebrenika u naseljima: Ljenobud, dio Dubokog Potoka i Džombići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.